V rámci unikátního projektu Global Water Dance / Tanec pro vodu spojili tanečníci celého světa síly, aby podpořili myšlenku trvale udržitelného rozvoje a obrátili pozornost diváků k tématu mizících zdrojů pitné vody na naší planetě.

Série pohybových a tanečních představení začíná v pásmu západního Pacifiku a postupně se jako vlna šíří přes časové zóny směrem na západ. Projekt je vysílán online přímo v den, kdy probíhá, tedy 25. června 2011 na www.globalwaterdances.orgwww.dancelab.cz.

Specialitou choreografů účastnících se projektu jsou tzv. pohyblivé sbory zobrazující zákony přírody prostřednictvím lidského pohybu. Všechna představení propojuje prvek totožného hudebního tématu a doprovodu v první části.

„Více než jedna miliarda lidí v této chvíli nemá přístup k pitné vodě. Společným tancem v jeden stejný den chceme zmobilizovat lidi, aby se aktivněji zasadili o vytváření řešení problémů na všech úrovních,“ říká umělecká ředitelka projektu Marylee Hardenberghová.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět v akci tanečníky celého světa a zapojit se tak svojí dobrou vůlí do řešení jednoho z palčivých problémů současného životního prostředí. Pražská součást tohoto projektu se tedy odehraje 25. června v 17 hodin v rámci festivalu United Islands of Prague. Bude se tančit v cípu Střeleckého ostrova. Můžete tu vidět třicet tanečníků a netanečníků za doprovodu šesti perkusionistů a pražského sboru Cantina.