Filmový přehled navazuje na tištěný časopis, který začal vycházet v roce 1939 a přinášel základní informace o filmech v české distribuci. Jeho internetová verze, která funguje od roku 2016, byla rozšířena o další obsah, který dnes tvoří samostatný filmový magazín Revue, interaktivní rubrika Kontexty a přehled českých filmů dostupných v kinech a online.

Nejrozsáhlejší částí portálu je databáze s komplexními údaji o české kinematografii. Její odlišností od podobně zaměřených databází je úplnost a spolehlivost publikovaných dat, která je garantována odborným zázemím Národního filmového archivu. Kromě filmografických údajů jsou v ní zveřejňovány také dobové fotografie a plakáty k filmům.

Časopis Revue je zaměřen na reflexi české filmové kultury minulosti i současnosti. Jsou v něm publikovány články, studie a rozhovory, týkající se estetiky, produkční historie či kritické recepce filmů, ale také problematiky archivace, uchovávání a zpřístupňování českého filmového dědictví.

Rubrika Kontexty pojednává o jednotlivých filmech v širších souvislostech. Vedle úvodního přehledového článku přináší ukázky z dobových recenzí a propagačních materiálů, videorozhovory s filmovými odborníky a studijní listy určené k výuce na středních školách.

Webový portál Filmový přehled (www.filmovyprehled.cz) obsahuje podrobné údaje o českých filmech, tvůrcích a společnostech. Najdete v něm ale také původní články, rozhovory, videa a bohatý obrazový materiál. Provozovatelem portálu je Národní filmový archiv. º


text: Jan Křipač