Kde je hranice mezi normálním a šíleným? K definici šílenství paradoxně potřebujeme definici normality. Ale co je normální? Pozornost duševnímu zdraví je v poslední době věnovaná ve stále větší míře. Destigmatizaci nejrůznějších odchylek a podob psychiky přináší i právě vydaná kniha Normální šílenství.

Duševní nemoc není osobní selhání. Selhává mnohdy spíše společnost a zdravotnictví. Postupem času a práce mnoha odborníků se daří změnit nahlížení na psychická onemocnění způsobem, kdy již černobíle nerozlišujeme, že někdo je „normální“ a někdo „šílený“, ale začínáme chápat, že každý se chováme více či méně podobně – s někým máme psychiku podobnější a někdo má její projevy odchýlené od míry, která by mu umožňovala bez problémů zvládat každodenní život. Ty výrazné odchylky jsou už označovány za duševní poruchy a zpravidla vyžadují lékařskou medikaci. Definice normálního a šíleného není ale jen teoretická, filozofická či náboženská hra. Téma duševního zdraví se ve skutečnosti týká každého z nás. A právě pohled na zkušenosti s psychikou, která potřebuje větší péči, přináší kniha Normální Šílenství od Jiřího Pasze (* 1981) a Adély Plechaté (* 1993). Ta přináší na více jak pěti set stranách rozhovory nejen s odborníky, kteří se k jednotlivým onemocněním vztahují ze svého hlediska, ale hlavně přímo s lidmi, kterým poruchy komplikují prožívání života. Ti popisují, jak se u nich poruchy projevují, jak je zvládají – prostě o nich mluví a přibližují tak témata, která nejsou běžně artikulována, zcela srozumitelnou a otevřenou formou.

Jiří Pasz je fotograf, dokumentarista, novinář a humanitární pracovník. Věnuje se především rozvojovým problémům v zemích, jako je Nepál, Barma, Středoafrická republika či v uprchlických táborech na Blízkém východě. Působil ve výzkumném týmu Národního ústavu duševního zdraví, kde připravil série rozhovorů se špičkami světové psychiatrie, které vycházely v Lidových novinách a s lidmi žijícími s duševním onemocněním, jež publikovalo Hatefree.cz. Adéla Plechatá je psycholožka. V současnosti působí jako výzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví. Zaměřuje se na vývoj aplikací ve virtuální realitě a jejich využití ve výzkumu kognitivních funkcí a při léčbě pacientů s psychickým onemocněním. Věnuje se zejména kognici u pacientů se schizofrenií, s mírnou kognitivní poruchou a u zdravých seniorů. Svou práci prezentovala v Kanadě, Velké Británii a Izraeli. Zároveň vyvíjí diagnostické nástroje pro oblast HR. Oba autoři knihu představují jako Atlas duševního zdraví do každé rodiny, který provede čtenáře projevy jednotlivých onemocnění, jako jsou ADHD, deprese, poruchy autistického spektra, poruchy příjmu potravy, schizofrenie, demence či různých forem závislostí. Kromě rozhovorů přináší kniha i základní informace o jednotlivých onemocněních.

Kniha Normální šílenství vás provede jednotlivými onemocněními – namátkou ADHD, depresemi, poruchami autistického spektra, schizofrenií, demencí či různými druhy závislostí – z perspektivy terapeutů i pacientů a vyvrátí ty nejčastěji sdílené mýty a předsudky. Skrze pohledy bezmála dvaceti největších českých odborníků české psychiatrie, jakými jsou například ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý, sexuolog Petr Weiss nebo soudní expert v oboru psychiatrie a český řeckokatolický kněz Max Kašparů, přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiří Raboch, ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Pavel Říčan nebo Jan Volavka, jeden z celosvětově nejuznávanějších odborníků na násilné chování, vyvrací kniha i ty nejčastěji sdílené mýty a předsudky.


Jiří Pasz, Adéla Plechatá: Normální šílenství
Nakladatelství Host
Brno 2020, 544 stran