Design a užitá tvorba nabývají čím dál většího významu v rámci formování prostředí, společnosti, jejího chování, kultury, ale i průmyslu. Jaká je budoucnost tohoto atraktivního oboru? Jaká témata hýbou světem designu v zahraničí a jaká jsou největší výzvou do budoucna? Organizace CZECHDESIGN hledá odpovědi na tyto otázky cyklem přednášek předních zahraničních teoretiků a designérů.

Design, jak ho neznáme
Jednou z největších hvězd přednáškové série s názvem Budoucnost designu je bezesporu kritička a teoretička Alice Rawsthorn, která reflektuje aktuální designérskou tvorbu v deníku The New York Times. Tato novinářka světového významu se na design dívá tak jako málokdo. Představit si pod tímto pojmem luxusní sedačku nebo výstavní kousek do vitrínky je však to poslední, co by ji napadlo. Že to máte právě naopak? Pravý čas pro rozšíření obzorů!

Design jako nástroj změny
„Podíváme-li se zpět do historie, designu se vždycky nejvíc dařilo v érách velkých změn. V jedné takové právě žijeme. Pro design připravila nespočet výzev a příležitostí. Zrychlení pokroku ve vědě a technice. Eskalace environmentální krize. Prohlubující se propast mezi bohatými a chudými. Bolestné poznání faktu, že řada institucí a systémů, které regulovaly naše životy ve 20. století, už není vhodná ke svému účelu. To jsou pouze některé z nich…“ předpověděla Alice Rawsthorn ve své přednášce koncem září na pražské UMPRUM. (záznam přednášky na www.budoucnostdesignu.cz)

Zahraniční hvězdy v Praze
Návštěvu české metropole mají za sebou i další zajímavé osobnosti. Amrita Bhui, expertka na progresivní obor Design management z holandské organizace PARK, navštívila Prahu v dubnu. Lars Wallentin, světově uznávaný designér obalů, přednášel v kině Aero na konci května. V srpnu přivezl výstavu chorvatské tvorby přední odborník na problematiku designu na Balkáně Fedja Vukić. Minulý měsíc představila trojice norských tvůrců udržitelný design.


Listopad ovládnou osobnosti z Londýna
10. listopadu vystoupí s přednáškou o designu pro lidské potřeby Jeremy Myerson, dlouholetý ředitel Helen Hamlyn Centre for Design při Royal College of Art. Toto výzkumné centrum zajišťuje jedné z nejuznávanějších škol designu cenný kontakt s praxí. Projekt redesignu britských sanitek nebo interaktivní mapa veřejných záchodků v Londýně jsou dva z mnoha projektů, které má tento odborník za sebou. 25. listopadu pak přednáškou naváže Guy Julier, vedoucí výzkumných aktivit na poli současného designu ve Victoria and Albert Museum v Londýně.

Přednáškový cyklus Budoucnost designu realizuje CZECHDESIGN za podpory Fondu EHP. Informace o přednášejících a aktualizovaný program najdete na www.budoucnostdesignu.cz. ∞


Jeremy Myerson: Design for people’s needs
UMPRUM, nám. J. Palacha 80, místnost č. 115, přednáška proběhne v anglickém jazyce
10. 11. 18:30

Guy Julier: Design and Financial Crisis: Some Reasons to Celebrate
UMPRUM, nám. J. Palacha 80, místnost č. 115, přednáška proběhne v anglickém jazyce
25. 11. 18:30autor: Kamila Matějková