Vizionářští podivíni v Národní galerii

Vizionářští podivíni v Národní galerii

Nežili tak dávno, abychom jim nemohli rozumět. Přesto jsou jejich životní příběhy natolik atypické, že je přestáváme chápat.

Tags: , , , ,