Divadelní fotografie neplní jen svou estetickou roli, ale mnohdy je jediným z mála pramenů pro studium historie divadla. Institut umění – Divadelní ústav vyhlásil druhý ročník soutěže Přehlídka divadelní fotografie.


První ročník soutěže Přehlídka divadelní fotografie se konal v roce 2018 a obeslalo jej přes sto dvacet fotografek a fotografů, kdy pětičlenná porota, reprezentující různé profese umělecké teorie i praxe spjaté s divadlem, vybírala z více než 1300 fotografií. Vítězné snímky byly vystaveny v rámci rozsáhlé výstavy s názvem Česká divadelní fotografie 1859–2017 v Obecním domě. Formou putovní výstavy jsou prezentovány také v regionech. Celou výstavu je stále možné vidět online jako virtuální prohlídku. „Chceme nadále podporovat českou divadelní fotografii, umožnit etablovaným i začínajícím divadelním fotografům vzájemný dialog, prezentovat jejich práce i jiným způsobem, než je v divadelním provozu běžné a formou specializovaných výstav je představit co nejširšímu publiku. Proto, po vzoru zahraničních přehlídek, jako je slovenské Bienále divadelnej fotografie, nebo Konkurs Fotografii Teatralnej v Polsku, navazujeme vyhlášením druhého ročníku této soutěže,“ uvádí o účelu Přehlídky divadelní fotografie náměstek IDU Ondřej Svoboda.

Do druhého ročníku se mohou hlásit studenti (volné téma s divadelní tematikou) i profesionální fotografové (inscenace / divadelně-performativní projekt) se snímky pořízenými v letech 2018–2019 na území České republiky a to až do 31. ledna 2020. Slavnostní předání cen a prezentace vítězných fotografií se uskuteční v dubnu 2020 v Divadle Komedie, udělena bude i zvláštní cena Czech Photo.
Podrobnější informace a přihlášky ke stažení najdete na stránkách www.divadelnifotografie.cz, nebo na facebookovém profilu @divadelnifotografie.