V Brně se přibližně v polovině září otevřelo nové kreativní centrum Kumst. Poskytuje prostor a zázemí pro umělce a profesionály v tvůrčích odvětvích, zároveň má v plánu organizovat různé přednášky, workshopy a jiné kulturní akce, které budou podporovat kreativitu, a budou prostě vůbec podporovat umělce.

Kreativní centrum Kumst, název vycházející z německého kunst a českého kumšt, sídlí ve funkcionalistické budově z roku 1929 postavené architektem Vinzenzem Baierem. Původně v ní sídlila Německá vysoká škola technická v Brně (Deutsche Technische Hochschule Brünn), potom se tady usadila Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, která se před pár lety přestěhovala. Prostory v sobě tedy zahrnují kreativního a edukativního ducha již od samých počátků. Místo vyloženě pracuje s prostorem a jeho geniem loci, aby i svojí atmosférou podporovalo a inspirovalo umělce a návštěvníky.


Kreativní centrum (občas také kreativní hub) Kumst bylo oficiálně otevřeno 10. září, a to akcí Kumst opening week. V rámci toho se konaly všemožné přednášky a workshopy, hlavním bodem byl potom víkendový designový trh s produkty od lokálních tvůrců. Po tomto tvůrčím víkendu následovala akce Brno Design Days, která rovněž dávala prostor lokálním designerům, kteří měli donedávna v Brně poměrně málo příležitostí, kde prezentovat svoji tvorbu.

Sdílet a propojovat
Právě na prezentaci a propagaci lokálních umělců se má v plánu teprve rozjíždějící se kreativní hub zaměřovat. Rovněž tak na podporu podnikání v kulturní oblasti, které bývá častým problémem a trnem v oku spoustě umělců. Kreativní fluidní prostor může navíc podnítit k diskusi, podporovat sdílení nápadů, propojovat různé umělecké obory, které se mohou navzájem inspirovat. Kolektivní prostory, kde je možnost pronajmout si ateliér nebo místo na konferenci, přímo vybízejí k vzájemnému mezioborovému dialogu, který je pro současnou uměleckou scénu tak potřebný. Navíc může tento hub přispět k větší komunikativnosti a přístupnosti současné umělecké tvorby širší veřejnosti. Zatím to vypadá, že se prostory zaměřují zejména na užité umění, bylo by ale hezké zapojit i umění volné, které je širší veřejnosti snad ještě nepřístupnější. Prostory podobného typu každopádně v Brně doposud chyběly. V zahraničí jsou taková místa standardem, je tedy zcela na místě, že se začínají rozvíjet i u nás. Zejména v umělecké oblasti je prostředí kolektivních kreativních míst velmi přínosné, ne­‑li nezbytné. Navíc touha vymanit se z nudné kanceláře a přestěhovat se do architektonicky zajímavého sdíleného prostoru se silným geniem loci se zdá být po několika lockdownech ještě aktuálnější.

Umění pro všechny!
Projekt je teprve na začátku, takže až budoucnost ukáže, jakým směrem bude dál pokračovat a s jak velkou intenzitou bude rozvíjet kreativní prostředí. Co je ale důležité, to je sdílený prostor pro umělce, kterým je poskytnuto zázemí pro jejich tvorbu. Podobná místa však mají potenciál podporovat kreativitu ve všech lidech, nejen v umělcích, dávat jim nové podněty, iniciovat je, zkrátka pohánět kulturní sféru a dávat jí nové impulzy. Slovník cizích slov výraz „hub“ (nutno poznamenat, že se jedná pouze o jeden z více možných významů tohoto slova) definuje jako „aktivní prvek počítačové sítě, který umožňuje její větvení a je základem sítě s hvězdicovitou topologií“. Místo, kde se umění a kreativita větví a rozmnožuje. Kreativitě zdar!