Pavilon skla Klatovy jako již tradičně každé léto představuje některou ze středoevropských sklářských škol. Tento rok patří výstavní prostory PASK, jeho zahrada a chodba jezuitské koleje jediné sklářské škole na Moravě.

Historie Střední uměleckoprůmyslovéškoly sklářské ve Valašském Meziříčí sahá až do roku 1920, prošla během více než jednoho staletí mnoha proměnami. Po druhé světové válce byla po dlouhá desetiletí jako odborné učiliště součástí národního podniku Osvětlovací sklo. V roce 1991 se stala samostatnou právnickou osobou pod různými zřizovateli a názvy, nynější název nese od roku 2005. Až do devadesátých let byla uprostřed významného sklářského regionu, ale od té doby se mnohé změnilo, protože řada skláren na Valašsku zanikla, ale živý sklářský průmysl je zde stále přítomný. Škola je zde tak nejen nositelkou staré tradice valašského sklářství, ale také ukazuje cesty do budoucnosti. Je to škola duchem mladá a velmi inovativní. Nejmladší sklářské a designérské generaci poskytuje kvalitní a komplexní vzdělání v mnoha oborech. Je to především design skla a světelných objektů, užitná malba, průmyslový design, uměleckořemeslné zpracování skla a zušlechťování skla. Mladí lidé zde mohou získat jak středoškolské vzdělání, tak výuční listy. Proto to vše se se stala i školou UNESCO.

Výstava Mezi sklem – práce Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí je jednak přehlídkou nejlepších prací z posledních let ze „zlatého fondu školy“ i aktuálních děl studentů z letošních klauzur. Řada letošních studentů třetího ročníku se například podílela na tvorbě exponátů do zahrady, které jsou inspirovány sklem firmy Joh. Lötze vdova ze stálé expozice Pavilonu skla. Studenti a studentky zde tak názorně ukazují naživo spojení té nejlepší sklářské tradice a aktuální inovace. Zahrada je prostě kouzelná.

Zahradou výstava rozhodně nekončí. V pavilonu jsou k vidění další umělecky i technicky hodnotné práce z posledních deseti let. Ze starších prací nepochybně zaujme váza se „zakletým“ krokodýlem Kristýny Fišerové z roku 2014 nebo rozměrná váza Spirit poučená valašskou výrobou osvětlovacího skla od Veroniky Mitášové z téhož roku. Technikou foukání do vyhořovacích forem byly pak zhotoveny vázy Les Gabriely Skápkové z roku 2020. Ale ani současní studenti nezůstávají pozadu. Zátiší Michala Bekárka zaujme nejen různými optickými dekory, ale také nádhernou akvamarínovou barvou. A technické možnosti vynikající školní hutě asi nejlépe dokumentuje soubor barevných vrstvených váz s optickými dekory Santini, jejichž autor Lukáš Himlar se inspiroval architekturou kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Ale takto bychom mohli pokračovat dále u každého exponátu. V Pavilonu skla se tak můžete letos setkat s nejmladší generací moravských sklářů, jejichž práce přímo srší bohatou invencí a vyznačují se také vysokou řemeslnou kvalitou provedení. Další jejich činnost pak dokumentují panely v chodbě jezuitské koleje na hlavním klatovském náměstí. Výstavu pečlivě připravili pedagogové sklářské školy Josef Divín, vedoucí oboru Design skla a Ondřej Strnadel, učitel hutního tvarování skla.

V Pavilonu skla Klatovy je také možné shlédnout v dubnu nově reinstalovanou stálou expozici, která aktuálně představuje více než 900 zejména secesních skel z produkce světově významné firmy Joh. Lötze vdova z Klášterského Mlýna na Šumavě. A jsou tu ale i práce osobnostní vídeňské moderny Josefa Hoffmanna, Leopolda Bauera, Kolomana Mosera a dalších.

text: Jitka Lněničková

Mezi sklem: Práce Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí
Pavilon skla Klatovy (Hostašova 917, Klatovy)
23. 6. — 24. 9.