Rozsáhlá retrospektivní výstava mezinárodně respektovaného konceptuálního umělce Pavla Büchlera Známky života připravená na míru prostor Pražákova paláce je v Moravské galerii v Brně k vidění od 22. září 2023 do 25. února 2024. Společně s výstavou vyšla také umělcova stejnojmenná monografie, která zevrubně mapuje jeho tvůrčí kariéru. Jedná se o vůbec první umělcovu monografii publikovanou v českém jazyce.

Nová výstava Známky života představuje českého výtvarného umělce Pavla Büchlera, jenž je známý především svou konceptuální prací s textem, zastaralými technologiemi a médii. Výstava připravovaná v těsné spolupráci s autorem má ambici představit v přísném výběru přehled Büchlerových aktivit napříč časem i uměleckých médií, přičemž se nejvíce soustředí na práce z posledních 15 až 20 let, které svým formátem vyhovují komornímu prostředí Pražákova paláce.
V miniaturních objektech i velkoformátových instalacích dochází u Büchlera ke konfrontacím zdánlivě rozdílných prvků, které však na druhý pohled vykazují hluboké kontextuální souvislosti. Büchler ve své práci velmi často odkazuje na velikány modernity, jakými jsou bezpochyby Kafka, Beckett, Godard nebo Warhol. Emeritní profesor Manchester Metropolitan University se kromě pedagogiky věnuje i kritické a teoretické činnosti, jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách mnoha světových institucí, jako je britská Tate Gallery nebo nizozemské Van Abbemuseum.

text: Bohdana Slezák Holešová

Pavel Büchler: Známky života
Moravská galerie – Pražákův palác (Husova 18, Brno)
22. 9. 2023 — 25. 2. 2024