Alšova jihočeská galerie provozovala až do nedávné doby svou pobočku Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni v objektu bývalého zámeckého pivovaru. Nyní se muzeum keramiky přesunulo do zrekonstruovaných prostor bývalého Domu služeb. Nově obnovený provoz MMK zahájila AJG v polovině srpna výstavou Černobílé: Nic není a přitom je, která představuje výběr porcelánu a keramiky ze sbírek AJG.


„Každý z nás se zajisté setkal s úslovím ‚Nedívej se na svět černobíle.’ Jsou to ale právě ty nejjednodušší premisy, které často podněcují k rozsáhlému dialogu a inspirují ty nejhlubší pohnutky lidského vnímání,“ představuje výstavní projekt kurátorka Tereza Svobodová. Právě tato dualita je výchozím bodem pro pokračující prezentaci bohatých keramických sbírek Alšovy jihočeské galerie v Bechyni. V nové expozici Černobílé: Nic není a přitom je představí AJG sympoziální i zakoupená díla napříč časem až po nejnovější sbírkové přírůstky.

„Princip duality a vzájemného doplňování je reflektován ne pouze ve výběru kontrastních glazur a bílého porcelánu či póroviny, rovněž je zohledňován v instalacích, které dokáží prezentovat jak svůj vlastní význam, tak zároveň neodmyslitelně odrážet své protějšky a společně harmonizovat celý prožitek,“ doplňuje kurátorka Tereza Svobodová.

Zastoupení autoři čítají stálice české keramické scény jako Václav Šerák, Pravoslav Rada, Ladislav Švarc, Václav Dolejš, Pavel Knapek, Lisbeth Bartošová a Zdena Fibichová a také zahraniční umělce Aisaku Suzuki, Renate Hahn, Magdalena Winiarska-Gotowska, Klaus Schultze, John Kudlacek, Marion Weiβ-Munk nebo Bingül Başarir.

text: Marek Svoboda

Černobílé: Nic není a přitom je
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
(Novodvorská 301, Bechyně)
14. 8. 2021 — 10. 1. 2022