Výstavu Secesní sklo z Jizerských hor bylo možné v Pavilonu skla Klatovy realizovat jen díky velmi vstřícné spolupráci Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, Muzea Šumavy a soukromých sběratelů. Desítky takto shromážděných exponátů a dokumentů představují, jak se secesní styl odrazil v produkci různých firem v Jizerských horách.

Jak už asi dává tušit samotný název výstavy, tvoří zhruba polovinu všech exponátů různé výrobky jablonecké industrie. Jsou to půvabné náhrdelníky, brože, přezky pásků, spony či jehlice do klobouků. V kombinaci kovu a skla se na nich rozvíjí především florální secesní ornamentální výzdoba, ale najdeme na nich i figurální či zoomorfní motivy. Malou ale velmi elegantní skupinu tvoří secesní černá bižuterie. Výtvarný vliv secese se projevil i ve výrobě různých typů knoflíků, které jsou ve výstavě prezentovány přímo na původních vzorkových listech. Další produkci jablonecké industrie ukazují vzorníky, inzeráty a další obrazové materiály na panelech. V jedné menší výstavě nelze představit ohromující produkci bižuterních, pasířských a dalších firem z Jizerských hor, ale jsou zde zastoupeny základní vývojové trendy.

Secese se ovšem neodrazila v produkci jizerskohorských sklářských firem jen v bižuterii. Její vliv se projevuje i v drobných skleněných výrobcích, jako jsou flakóny, dózičky, figurky, slánky apod. (krystalerie). A pak je zde velmi luxusní produkce dutého skla firmy Josef Riedel z Polubného. Tato firma šla při výrobě především váz dvěma cestami. První byla vícenásobně barevně vrstvená skla s následně proleptávanými zejména florálními motivy, která vycházela z inspirace produkcí francouzských skláren a je v kontextu evropského sklářství poměrně zaměnitelná. Druhá cesta je mnohem zajímavější a původnější, zde jde o skla geometrických (často velmi neobvyklých) tvarů dekorovaná secesními ornamenty a florálními malovanými a zlacenými dekory.

Výstava je v Klatovech přístupná až do 27. listopadu každý den a v průběhu listopadu jsou k ní jako doprovodný program připravené také přednášky věnované jablonecké industrii a historii sklářství v Jizerských horách.

text: Jitka Lněničková

Secesní sklo z Jizerských hor
Pavilon skla Klatovy (Hostašova 917, Klatovy)
27. 9. — 27. 11.