Reflexe listopadových událostí sametové revoluce prostřednictvím historie a umění zjišťuje současný obraz a obsah pojmu svoboda.

Na podzim si připomínáme výročí, které je spojeno s listopadovými událostmi 1989, respektive 1939. Zároveň můžeme již kriticky nahlédnout celé období a zjistit, jakým směrem se naše společnost posunula a také jak se proměnil obsah pojmu svoboda, nahlížíme-li ho filozoficky nebo z pozice umění.

V Ústí nad Labem se takto formulovanému pohledu věnuje velkoryse pojatý projekt zahrnující řadu linií: nejde o jeden jediný formát ani obsahovou náplň, ale spoluprací řady subjektů a institucí vzniká unikátní hrozen aktivit – výstavy, koncerty, přednášky, workshopy, komunitní eventy a podobně. Stěžejní místo, vedle průvodu kopírujícího trasu skutečného pochodu studentů z roku 1989, bude také výtvarný projekt Sametová výstava, kterou ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP otevře Galerie Emila Filly. Umělecké reflexe dějinných událostí a celospolečenských mezníků patří k oblíbeným uměleckým strategiím. Ústecká výstava v sobě volně propojuje tři linie takové reflexe – práci s dobovými historickými dokumenty písemného nebo audiovizuálního charakteru, prezentaci uměleckých děl osobností české scény, kteří okolo roku 1989 byli již umělecky činní (oficiálně ale i neoficiálně) dohromady s pracemi nejmladší generace autorů. Vedle dobových dokumentů (například Neuposlechnutí rozkazu LM bránit SKV KSČ) tak výstava nabídne díla například Jiřího Davida, fotografické dvojice Jasanský-Polák, Ibry Ibrahimoviče nebo Jiřího Černického a Zdeny Kolečkové.

Výstava se tak stane prostorem, ve kterém současní umělci budou na události spojené s rokem 1989 reagovat, nebo usadí širší vnímání společenských a politických situací do vztahů s následujícím vývojem v rámci společenské transformace a posttransforma­čního období, ve kterém se nyní nalézáme.

text: Eva MrázikováSametová výstava
Galerie Emila Filly (Jateční 49, Ústí nad Labem)
23. 10.—29. 11.