V následujících dvaceti letech přinese plánovaný rozvoj území na pravém břehu Vltavy v sousedství Karlína, Libně a přes řeku Holešovic nejen výstavbu nových bytů, ale hlavně jednoho z největších parků v metropoli. Proměnu bývalého vltavského ostrova na pražskou čtvrť představuje výstava Rohanský ostrov: nový Karlín? v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

Skrze unikátní 24 metrů širokou projekci, která se za pomoci datové analýzy pokouší předložit objektivní přínosy a dopady rozvoje území, se návštěvníci seznámí s tím, jak se znovu po více než sto letech vrátí území jeho původní podoba ostrova, a to díky vybudování nového říčního kanálu, který bude součástí protipovodňových opatření Prahy. Fyzický model v měřítku 1 : 1000 a dotykové obrazovky s informacemi o jednotlivých stavebních projektech obeznámí návštěvníky o tom, kolik přibyde v ulicích nových stromů, jak bude řešeno parkování, kde je v plánu postavit pobřežní promenádu, cyklostezku nebo školu.
Území Rohanského ostrova má rozlohu 44 hektarů, což je pro představu plocha deseti Václavských náměstí. A na více než polovině tohoto území vznikne nová zástavba. V souladu s platným územním plánem lze zbudovat 1750 nových bytů pro cca 4 tisíce lidí. Rohanský park, který představuje hlavní veřejnou investici v území, vznikne na celém území nového fyzického ostrova, který má přes 100 000 m2. První fáze přeměny začne již příští rok a realizace nového parku a bytové zástavby proběhne v letech 2030 až 2040. Máme tedy před sebou zelenou budoucnost, na kterou už se nyní lze podívat na výstavě.


Rohanský ostrov: nový Karlín?
Centrum architektury a městského plánování (Vyšehradská 51, Praha 2)
15. 10.—20. 12. • vstup zdarmatext: Alexandra Třešňová