Po krátké pauze otevírá Galerie Jaroslava Fragnera znovu své dveře a zve na výstavy z pole architektury a urbanismu. Novou éru zahajuje výstavou Architektura jako práce. V ní představuje, jakým nástrahám a výzvám čelí (nejen) mladá generace architektů.

První výstava v galerii pod novým vedením kurátorky Karolíny Pláškové se zaměřuje na současný stav pracovních a životních podmínek architektů. Co vede k oblibě švarcsystému v tomto oboru a je skutečně architektura posláním, i za cenu nezdravého pracovního prostředí a návyků? Na výstavě najdete odpovědi na tyto otázky a zároveň se seznámíte s různými iniciativami a kroky, které bojují proti těmto problémům a snaží se tak zajistit zdravější návyky a pracovní podmínky nejen pro architekty, ale i pro celou společnost. Výstava je zároveň součástí projektu Drazí architekti…, kterým se Plášková zabývá několik posledních let a přináší tak toto důležité téma do veřejné diskuse. Výstava Architektura jako práce chce upozornit na problémy a výzvy, kterým čelí (nejen) mladá generace absolventů a absolventek architektonického oboru ve svém profesním životě. Není však jejím jediným záměrem pouze poukazovat na tyto problémy, ale také o nich iniciovat veřejnou diskuzi. Mezi tyto problémy patří nejisté pracovní podmínky, hierarchie pracovních pozic a obtížnost nalezení rovnováhy mezi prací a soukromým životem – jak pro samotné architekty a architektky, tak i pro jejich zaměstnavatele. Výstava má přispět k hlubšímu zamyšlení se nad budoucností architektonické profese a podpoření kolektivního dialogu a změny v této oblasti.

S příchodem nové generace přicházejí také nové zvyky a výzvy. Mladí architekti (a nejen oni) již nemohou tolerovat toxické pracovní prostředí, špatné pracovní podmínky a neohodnocené přesčasy. Právě proto nastupující generace architektů nemá strach mluvit o těchto skutečnostech, podporovat své kolegy a postupnými kroky iniciovat malé změny, které by přinesly zlepšení současné situace. Jejich cíl má podpořit i výstava, na které jsou představeny problémy prekarizace práce v českém architektonickém prostředí. Současně upozorňuje na existenci mnoha iniciativ, spolků a protestů doma i ve světě, které se s tímto problémem snaží bojovat a mohou sloužit jako inspirace pro českou scénu. Pro mladé architekty a studenty oboru může být výstava zdrojem naděje a inspirace, připomínkou, že nejsou sami. Pro návštěvníky, kteří nemají hlubší povědomí o profesi architekta, může být zajímavým setkáním se skutečností a uvědoměním si, jaká náročná povolání architekti vykonávají. Mýtus o architektech žijících si na „vysoké noze“ se tak může snadno rozplynout.

Galerie zahajuje touto výstavou novou éru po změně vedení. V roce 2020 Nadace české architektury převzalo galerii České vysoké učení technické v Praze. Po výběrovém řízení, které se konalo v polovině minulého roku, byla jmenována ředitelkou galerie Karolína Plášková. Plášková má bohaté zkušenosti, včetně vedení Galerie architektury v Brně. V budoucnu chce zaměřit svůj program na témata, která překračují rámec architektury a dotýkají se i jiných oborů. Mezi tato témata patří například vliv architektů na vystavěné prostředí, otázky gentrifikace, zájem o veřejný prostor a komunitní život ve městě. Plášková chce přispět k diskuzi a rozvíjet dialog v architektonické obci, ale také zaujmout širší veřejnost a vzbudit zájem o architekturu mimo ni.

text: Sabina Ježková

Architektura jako práce
Galerie Jaroslava Fragnera
(Betlémské náměstí 5a, Praha 1)
15. 6. — 31. 8.