Nová výstava v Galerii Rudolfinum s názvem Mezipaměť představuje česko-německý projekt postavený na vzájemné prostupnosti tradičních a nových médií. Mezipaměť vyrovnává otřesy, aby zabezpečila fungování lidského vědomí, ale také zahlazuje stopy po tom, co šok vyvolalo. Je to průběžný, řetězící se stav dialektického kontrapunktu, ze kterého lidské bytosti nemohou vystoupit. Proto ho musejí neustále reflektovat.

Kurátor výstavy, historik umění Petr Vaňous, vybral pro tento koncept díla pěti umělců. Tradiční média na výstavě zastupuje tvorba dvou německých malířů – Franka Nitscheho a před dvěma roky zesnulého Eberharda Havekosta. Trojice českých umělců Daniel Hanzlík, Adéla Matasová a Pavel Mrkus se prezentuje zejména svými projekcemi a audiovizuálními instalacemi.


„Tím, že tradiční a nová média sdílejí určité společenské podmínky a myšlenkové principy, generují zároveň příbuznou auru výpovědi a výrazově se přibližují,“ vysvětluje kurátor výstavy Petr Vaňous. „Zpravidla se jedná o analogický pohyb forem – statických či dynamických, které na jednu stranu modelově referují o ‚stavu věcí‘ prostřednictvím digitálních nástrojů, příkladem může být tvorba Pavla Mrkuse, a na straně druhé vrací tradičním výrazovým prostředkům, jakým je např. obraz, nové impulzy a odlišné způsoby ‚formátování‘, což nacházíme kupříkladu u Daniela Hanzlíka. Lidský zkušenostní potenciál se rozšiřuje o nové, čistě vizuální strategie, o čemž svědčí tvorba Eberharda Havekosta a Franka Nitscheho, nebo o emocionálně silné audiovizuální a fotografické explikace u díla Adély Matasové.“

Název projektu Mezipaměť, přejatý ze světa informatiky, reflektuje širší rozhraní procesu, který se odehrává v rámci vizuální kultury a přetváří zažité představy o povaze a zákonitostech času a prostoru ve vazbě na lidské úsilí a paměť. Evokuje představu latentně uchovávaných dat, k nimž se civilizace vrací v době osudových krizí a tápání. Zároveň odkazuje na zpochybněnou platnost vývojového modelu civilizace, která čím dál tím více podléhá sebevražedné akceleraci.

text: Maja Ošťádalová

Mezipaměť
Galerie Rudolfinum (Alšovo nábřeží 12, Praha 1)
26. 8.—31. 10.