Prosté zázraky z kosmu

Prosté zázraky z kosmu

Barva z kosmu. Barvy z kosmu? Pocházejí z vesmíru, nebo jsou inspirovány nekonečným prostorem? Barvy onoho chladného ledového, avšak krásně tajemného, záhadného všehomíra, jenž nás obklopuje vůkol. Či barvy z nedohledna, kde tušíme a toužíme objevit jiné, další, jistě spřátelené formy života, abychom se na Zemi necítili tak beznadějně sami? Paleta nové výstavy Milana Housera poskytuje dostatek podnětů pro individuální odpovědi každému divákovi.

Tags: , ,
Neustávající snaha po vytváření empatického vztahu k člověku

Neustávající snaha po vytváření empatického vztahu k člověku

V prostorách Wortnerova domu v Českých Budějovicích chystá Alšova jihočeská galerie výstavu české sochařky Jindry Vikové (* 1946). Výstava s názvem Hliněná žena mapuje pestrou tvorbu této výjimečné umělkyně.

Tags: , ,
Neuralgické body na těle  městského organismu

Neuralgické body na těle městského organismu

Umění ve veřejném prostoru bylo v minulých měsících lačně vyhledávaným předmětem zájmu mnohých z nás, kterým se nedostávalo návštěv muzeí, galerií či obdobných kulturních institucí s audiovizuálním obsahem. Tentokrát byl čerstvý vzduch v mezích katastru městských částí Prahy 6 a 7 ten privilegovaný, kterého se dostalo návštěvníkům letošního ročníku Festivalu m3 / Umění v prostoru a to společně s uměleckými intervencemi čtrnácti vybraných umělců.

Tags: ,
Zkoumání prostupnosti tradičních a nových médií

Zkoumání prostupnosti tradičních a nových médií

Nová výstava v Galerii Rudolfinum s názvem Mezipaměť představuje česko-německý projekt postavený na vzájemné prostupnosti tradičních a nových médií. Mezipaměť vyrovnává otřesy, aby zabezpečila fungování lidského vědomí, ale také zahlazuje stopy po tom, co šok vyvolalo. Je to průběžný, řetězící se stav dialektického kontrapunktu, ze kterého lidské bytosti nemohou vystoupit. Proto ho musejí neustále reflektovat.

Tags: , , , ,
Znovuobjevený prostor

Znovuobjevený prostor

Nefunkční veřejné prostory. Jaká je jejich budoucnost? A existují vůbec možnosti jejich proměny? Současná výstava v Domě umění Ústí nad Labem nabízí odpovědi a především otevírá veřejnou diskusi, jak s podobnými městskými prostory naložit.

Tags: , ,
Jít k pramenům proti proudu

Jít k pramenům proti proudu

Aktuálně probíhající výstavou nazvanou Na cestě / On the Road nechává Galerie výtvarného umění v Chebu retrospektivně nahlédnout do díla konceptuálního umělce, performera a literáta Milana Kozelky (1946–2014) jdoucího proti proudu, tvořivého ducha, nesmlouvavě vzdorujícího minulému i současnému politickému režimu, rebela vzpouzejícího se samolibosti aktuálního společenského řádu. Pro Kozelku jakožto autora je charakteristická tvůrčí odvaha, kritičnost i solidárnost, vřelost i nesmlouvavost.

Tags: , ,
Sabina Knetlová

Sabina Knetlová

Tags: , ,
Kamenní muži, ukazováci, trubkouni i ti další

Kamenní muži, ukazováci, trubkouni i ti další

Kurt Gebauer patří mezi nejvýraznější sochaře, kteří u nás v tomto oboru působí. Jeho intervence do veřejného prostoru i komornější projekty lákají pro svou nezvyklost a aktuálnost vyjádření. Jeho právě probíhající výstava s názvem Věci veřejné představuje fotodokumentační výběr z jeho nejvýraznějších prací a je připomínkou jeho významného životního jubilea – 80.tých narozenin.

Tags: , , , ,
Postkapitalistický svět v ložnici

Postkapitalistický svět v ložnici

Kulturní happeningy v soukromých bytech přežívají i třicet let po pádu komunismu. Co bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech kvůli nátlaku režimu nutností, je dnes spíše fakultativní reakce na zkostnatělé struktury a snaha o deinstitucionalizaci. Berlínská bytová galerie umělkyně a kurátorky Magdaleny Jadwigy Härtelové vznikla jako alternativní výstavní místo v návaznosti na feministické myšlení a institucionální kritiku.

Tags: , , ,
Tematizování nejistoty

Tematizování nejistoty

Pro tradiční sochařskou výstavu v prostorách Zámku Troja tentokrát GHMP zvolila výběr děl ze sbírek, který by měl zcela či metaforicky tematizovat nejen nejistotu, ale i pocity ohrožení, balancování mezi různými možnostmi, nestabilitu – a to v nejrůznějších kontextech.

Pouť chromatickou škálou

Pouť chromatickou škálou

Maremma. Italské pobřeží nacházející se na severozápadě země leží před návštěvníkem jako barevná škála napínající se od azurového nebe po rudý prach tolikrát prošlapaných cest. Mezi polychromatickými japany, fotografiemi bazilik, stromů i italských kuchyní či polaroidovými snímky vodních kanálů nachází návštěvník umělce s hlubokou úctou k přírodě, smyslem pro detail a objevitelskou duší cestovatele.

Tags: , , ,
Zneklidňující barevnost očirvoucí

Zneklidňující barevnost očirvoucí

Malířů, kteří se kromě výtvarného vyjadřování věnovali i tomu literárnímu, bylo vždy dost. Namátkou z historie například Kandinsky, Picasso, Arp, Ernst, Dalí, Picabia, Chagall či Kubin. Tito autoři psali zpravidla proto, aby vyjádřili to, co nemohli nakreslit nebo namalovat. A mnohdy na stejně mistrovské úrovni. Malíř Lubomír Typlt (* 1975) je jedním z těch autorů, který by v tomto vybraném men’s clubu mohl uzmout svou židli. Svými texty vytváří obrazy a na svých plátnech repetitivně variuje vybraný námět.

Tags: , , ,
Společenský pokrok na paškál

Společenský pokrok na paškál

Výstava Kolik země člověk potřebuje přináší až palčivě aktuální téma. Bez ohledu na krize, kterými jsme před několika měsíci jako lidstvo prošli (a které tímto nejsou u konce), klade výstavní projekt Tomáše Knoflíčka nikoli množství otázek, ale paradoxně spíše postojů modelujících odpovědi.

Tags: , , , , , , , , ,
Setkání s devadesátými léty

Setkání s devadesátými léty

Výstava, která se primárně soustřeďuje na prezentaci galerijních sbírek, by nemusela dnešního dychtivého diváka zaujmout, protože láká právě na četnost děl, a nikoli na jedno velké jméno spojené s velkým – a mnohdy mediálně dotvořeným – příběhem. Galerie Klatovy / Klenová ale výstavou Všemi směry otevírá právě velký tvůrčí příběh devadesátých let, ke kterému připojuje množství významných autorů stěžejního mezníku současného českého a slovenského umění.

Tags: , , ,
V labyrintu lidských útrob

V labyrintu lidských útrob

Vnímáme svoje tělo celistvě? V katakombách Centra experimentálního divadla v Brně nyní probíhá site-specific výstavní projekt Spooky Butt, který otevírá témata spojená s tělesností, avšak trochu z jiné perspektivy, než je obvyklé. Výstavě totiž vévodí hrůza a děs, pocity, které v nás vyvolávají nekontrolovatelné vnitřní procesy v těle, nad kterými nemáme téměř žádnou kontrolu, přitom jsou neoddělitelnou součástí našeho přežití.

Tags: , , ,
Benátské bienále se ptá: Jak spolu budeme žít?

Benátské bienále se ptá: Jak spolu budeme žít?

Sedmnáctý ročník benátského bienále zaměřený na architekturu byl po ročním zpožděním zahájen 22. května 2021. Téma letošního ročníku How will we live together se v kontextu pandemie stalo nečekaně aktuálním. Jak na něj účastníci reagovali? Proč je letos pavilon Česka a Slovenska prázdný? A proč o tom nikdo nepíše?

Sklo z Třeboně je COOL!

Sklo z Třeboně je COOL!

V rámci letních výstav věnovaných sklářským školám se v letošním roce představí v Pavilonu skla Klatovy studenti sklářských oborů třeboňské Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třeboni. Výstava s názvem Sklo je COOL! ukáže opravdu super, skvělé a bezva sklo.

Tags: ,
Oživení fenoménu

Oživení fenoménu

Potřeba konat nad rámec stávajících struktur a vystavovat mimo zavedené a občas trochu zkostnatělé instituce provází tvůrce již řadu let.

Tags: , , , ,