partneři

Kulturní měsíčník ARTIKL dlouhodobě spolupracuje s následujícími partnery.Partneři:


Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy.
Galerie Rudolfinum

Galerie se snaží publiku prezentovat českou a zahraniční uměleckou tvorbu zasazenou do estetického, společenského i politického kontextu. Soustředí se na neustálé rozvíjení stávajících dramaturgických postupů připravovaných s vysokou odbornou náročností.
Dům umění města Brna

Brněnská výstavní instituce zaměřená na aktuální umění. Pod DUMB spadá i Galerie G99 a Dům pánů z Kunštátu.
Galerie výtvarného umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvorná galerie Moravskoslezského kraje. Kvalita sbírek řadí GVUO mezi pět nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny usiluje o to být živou multifunkční institucí, aktivní součástí aktuálního kulturního dění, zázemím pro jeho podporu, rozvoj a reflexi.

Alšova jihočeská galerie

Alšova jihočeská galerie vznikla jako krajská instituce v roce 1951. Jedná se o jedinou galerii svého druhu v jižních Čechách a pátou největší v České republice.
Galerie Klatovy Klenová

Galerie Klatovy Klenová je sbírkotvorná organizace a specializuje se na prezentaci, mapování a shromažďování výtvarných děl současné tvorby, počínaje 60. léty dvacátého století.

PASK Klatovy

Pavilon skla Klatovy mohou návštěvníci navštívit v zahradě vedle Vlastivědného muzea Dr. Hostaše a zhlédnout světově významnou sbírku skla, které vzniklo na sklonku 19. a v prvních desetiletích 20. stol. v šumavské sklárně firmy Lötz v Klášterském Mlýně v údolí řeky Otavy nedaleko Kašperských Hor.
GAVU Cheb

Galerie výtvarného umění v Chebu je muzeum umění, orientované jednak na umění 19. a 20. století, jednak na gotické umění z historického regionu Chebska. Její součástí je od roku 2016 i Retromuseum, věnované životnímu stylu a designu 60. až 80. let.
GAMPA

GAMPA nebo-li Galerie města Pardubic funguje od roku 2012. Jejím cílem je soudobou uměleckou tvorbu přibližovat široké veřejnosti a vytvářet platformu pro diskuzi nad aktuálními uměleckými i společenskými tématy.Východočeská galerie v Pardubicích

Východočeská galerie v Pardubicích sídlí na pardubickém zámku a představuje stálé expozice výtvarného umění. K výstavním účelům slouží nejen samotné interiéry zámku, ale také Dům U Jonáše, který se nachází v historickém jádru města na Pernštýnském náměstí.
Galerie Roudnice

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem především spravuje sbírkové fondy a prezentuje je prostřednictvím expozic a výstav. Vedle toho nabízí veřejnosti také širokou škálu dalších aktivit a služeb.
MUD *

Muzeum umění a designu Benešov bylo založeno Okresním úřadem v Benešově jako Galerie výtvarného umění v roce 1990. Veřejnosti byla zpřístupněna stálá expozice regionálního umění, čajovna a posléze trvalé instalace českého umění 20. století – grafiky, fotografie, grafického designu, plastiky a malby.
CAMP

Centrum architektury a městského plánování si dalo za cíl zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Chce být základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a fungovat jako otevřená platforma pro každého, kdo má zájem o společné plánování a rozvíjení Prahy.
Městská knihovna v Praze

Veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Zvláštní důraz klade na služby pro rodiče s dětmi, mládež a studenty, služby seniorům, sociálně slabým a handicapovaným. Je tu pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet, učit, studovat a bavit se podle vlastního výběru.
Památník národního písemnictvíPamátník národního písemnictví

Památník je zřízen za účelem provádět vědecký výzkum v oboru své působnosti, získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění.
České literární centrumČeské literární centrum

České literární centrum (ČLC) má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu.
Národní divadlo

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu.
Městská divadla pražská

Městská divadla pražská patří mezi největší česká činoherní divadla. V současné době působí na třech scénách – ABC, Komedie a Rokoko. Základním úkolem organizace je poskytování veřejné kulturní služby široké divácké obci.
Institut umění – Divadelní ústav

Posláním institutu je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění).
Společnost Jindřicha Chalupeckého

Posláním Společnosti Jindřicha Chalupeckého je podporovat současné české umění a posilovat jeho roli v české společnosti i mezinárodním kontextu.
Czech Design Week

Czech Design Week je přehlídka designu, která představuje autory nezávislé tvorby.
TANEC PRAHA

Tanec Praha provozuje divadlo Ponec, pořádá festivaly současného tance a pohybového divadla a projekty podporující mobilitu umělců.
Divadlo Archa

Je centrem pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry. Slouží publiku, které je hledající, kritické a náročné.


Divadlo LETÍ

Divadlo LETÍ je nezávislé divadlo s vášní pro nové hry. Od počátku své existence se věnuje výhradně současné dramatice a všechny texty uvádí v české nebo světové premiéře.


CAMPQ

Unikátní imerzivní inscenace při příležitosti 14. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru.Studio Hrdinů

Otevřená divadelní scéna s jasným dramaturgickým záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků. Ve své hlavní dramaturgické linii se zaměřuje na převážně autorské, režisérské projekty s důrazem na spolupráci zahraničních a domácích divadelních tvůrců a na žánrové a oborové přesahy.
Divadlo Kámen

Divadlo Kámen je pražské autorské divadlo a umělecký salón působí od roku 2007 ve vlastním divadelním studiu pro 50 diváků poblíž metra Invalidovna v pražském Karlíně. Divadlo Kámen vzniklo v roce 1998 a za svou existenci vytvořilo kolem 35 inscenací.
Komorní scéna Aréna

Komorní scéna Aréna je nástupnická organizace bývalého Divadla hudby, které působilo v Ostravě od roku 1986 jako součást Městského kulturního střediska a od roku 1991 samostatně, jako příspěvková organizace statutárního města Ostravy.Edison FilmhubEdison Filmhub

Nové komorní kino s duší v centru Prahy a místem pro kvalitní
festivalové filmy, diskuse, výběrovou kávu i večerní drink.
Kino SvětozorKino Světozor

Třísálové artové kino v samém srdci Prahy.
Kino AeroKino Aero

Jednosálové repertoárové kino na pražském Žižkově, ve kterém se budete vznášet.
Bio OkoBio Oko

Nejlepší kino na Praze 7.
Jazz Goes to Town

Mezinárodní hudební festival v Hradci Králové.
Lunchmeat Festival

Festival elektronické hudby a nových médií, který se každoročně odehrává v Praze.
Academia Film Olomouc

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů pořádá Univerzita Palackého v Olomouci již od roku 1966.
Art Grand Slam

Každý rok nový kurátor. Každý rok nové téma. Princip výstavního projektu Art Grand Slam vytváří prostor pro přirozený dialog mezi uměním a sportem a každoročně obměňuje perspektivu, která brání umělecké i tématické stagnaci.