partneři

Kulturní měsíčník ARTIKL dlouhodobě spolupracuje s následujícími partnery.Partneři:


Národní galerie Praha

Národní galerie je státní organizace spravující největší sbírku výtvarného umění v Česku. Umění ze svých sbírek vystavuje ve stálých expozicích a pořádaných výstavách v několika budovách v Praze i mimo ni.
Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy.
Galerie Rudolfinum

Galerie se snaží publiku prezentovat českou a zahraniční uměleckou tvorbu zasazenou do estetického, společenského i politického kontextu. Soustředí se na neustálé rozvíjení stávajících dramaturgických postupů připravovaných s vysokou odbornou náročností.
Dům umění města Brna

Brněnská výstavní instituce zaměřená na aktuální umění. Pod DUMB spadá i Galerie G99 a Dům pánů z Kunštátu.
Galerie výtvarného umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvorná galerie Moravskoslezského kraje. Kvalita sbírek řadí GVUO mezi pět nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny usiluje o to být živou multifunkční institucí, aktivní součástí aktuálního kulturního dění, zázemím pro jeho podporu, rozvoj a reflexi.

Galerie Klatovy Klenová

Galerie Klatovy Klenová je sbírkotvorná organizace a specializuje se na prezentaci, mapování a shromažďování výtvarných děl současné tvorby, počínaje 60. léty dvacátého století.

Městská knihovna v Praze

Veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Zvláštní důraz klade na služby pro rodiče s dětmi, mládež a studenty, služby seniorům, sociálně slabým a handicapovaným. Je tu pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet, učit, studovat a bavit se podle vlastního výběru.
Památník národního písemnictvíPamátník národního písemnictví

Památník je zřízen za účelem provádět vědecký výzkum v oboru své působnosti, získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění.
Národní divadlo

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu.
Institut umění – Divadelní ústav

Posláním institutu je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění).


TANEC PRAHA

Tanec Praha provozuje divadlo Ponec, pořádá festivaly současného tance a pohybového divadla a projekty podporující mobilitu umělců.
Divadlo Archa

Je centrem pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry. Slouží publiku, které je hledající, kritické a náročné.


Divadlo LETÍ

Divadlo LETÍ je nezávislé divadlo s vášní pro nové hry. Od počátku své existence se věnuje výhradně současné dramatice a všechny texty uvádí v české nebo světové premiéře.


CAMPQ

Unikátní imerzivní inscenace při příležitosti 14. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru.
Studio Hrdinů

Otevřená divadelní scéna s jasným dramaturgickým záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků. Ve své hlavní dramaturgické linii se zaměřuje na převážně autorské, režisérské projekty s důrazem na spolupráci zahraničních a domácích divadelních tvůrců a na žánrové a oborové přesahy.
Komorní scéna Aréna

Komorní scéna Aréna je nástupnická organizace bývalého Divadla hudby, které působilo v Ostravě od roku 1986 jako součást Městského kulturního střediska a od roku 1991 samostatně, jako příspěvková organizace statutárního města Ostravy.Edison FilmhubEdison Filmhub

Nové komorní kino s duší v centru Prahy a místem pro kvalitní
festivalové filmy, diskuse, výběrovou kávu i večerní drink.
Kino SvětozorKino Světozor

Třísálové artové kino v samém srdci Prahy.
Kino AeroKino Aero

Jednosálové repertoárové kino na pražském Žižkově, ve kterém se budete vznášet.
Bio OkoBio Oko

Nejlepší kino na Praze 7.
Palác Akropolis

Centrum nezávislé kultury, které nabízí ojedinělé hudební, divadelní a výtvarné projekty.
Jazz Goes to Town

Mezinárodní hudební festival v Hradci Králové.