Kulturní diverzita akcentovaná v kruhu

Kulturní diverzita akcentovaná v kruhu

Ne vždy si dovolí sbírková expozice otevírat palčivá témata. Ne vždy si jich dovolí otevřít programově až tolik. Právě výstava Group Therapy, která je k vidění v Domě U Kamenného zvonu, představuje díla z umělecké sbírky Deutsche Telekom, která se jako jedna z mála mezinárodních sbírek se soustředí na současné umění východní a jižní Evropy.

Tags: , ,
Zviditelňování skrytých společenských témat

Zviditelňování skrytých společenských témat

Mezinárodní festival performance a multimédií Re-connect Art pořádaný Nadací Prague Biennale se koná v termínu od 29. května do 15. června 2024. Osidluje venkovní prostory piazzetty a bývalou restaurační budovu Národního divadla v Praze (tzv. Themos).

Tags: , , , ,
Patrik Kriššák

Patrik Kriššák

Tags: ,
Symfonie se překlápí v záplavu barev

Symfonie se překlápí v záplavu barev

Chromatická synopsie neboli barevné slyšení označuje neurologický jev, při němž jedinec vnímá akustický vjem opticky. Je přímo schopen vidět hudbu, jednotlivé tóny k sobě vážou různé barevné odstíny. Kombinaci hudby a výtvarného umění zpopularizoval již Vasilij Kandinskij, ruský průkopník abstraktního umění, který ve svých dílech vizualizovat hudbu. Zvuk se tak materializuje v médiu malby.

Tags: ,
Naše proděravěná skutečnost

Naše proděravěná skutečnost

Když se chceme dozvědět něco o válečné situaci, zapínáme televizi, pročítáme internetové články, kontrolujeme vlákna na twitteru, posloucháme příběhy. Běžně z těchto důvodů nenavštěvujeme galerie. Umělecká tvorba však může překračovat horizont pouhé informovanosti, neboť utváří jiný typ sdělení založený na blízkosti a afektu. Co se ve vztahu k umění můžeme o válce a světě naučit, nebo lépe řečeno, co můžeme zakusit?

Tags: , ,
Jemné linie rokoka

Jemné linie rokoka

Nová výstava v Pavilonu skla Klatovy byla připravena ve spolupráci s Klatovskými katakombami jako doprovodný program konference Barokní jezuitské Klatovy, která se letos koná již pošestnácté.

Tags: ,
Srovnání i vhled skrze tři sta uměleckých děl

Srovnání i vhled skrze tři sta uměleckých děl

Hlubinnou sondou skrze umělecká média je aktuálně probíhající výstava Nové realismy v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy. A kam vtahuje a co předkládá? K vidění je život v meziválečném Československu a to skrze tři sta děl.

Tags: ,
Vize možných budoucností

Vize možných budoucností

Česká republika, drobná země uprostřed Evropy, často vnímána svými obyvateli jako jedinečný klenot ukrytý za horami, oáza klidu uprostřed neklidného světa, je vpravdě místem s hluboce zakořeněným zakladatelským mýtem, jehož obraz je neustále rozvíjen na mnoha úrovních. Mýtem, který je iracionální fikcí, která skrývá strach ze složitosti, proměnlivosti a neurčitosti současného světa. Fikce, kterou lze velmi silně a zřetelně pozorovat i na úrovni architektury a urbanismu.

Tags: ,
Group Therapy – Collections in Dialogue

Group Therapy – Collections in Dialogue

Ohrožení demokracie, vzestup autoritářských režimů, nesnášenlivost vůči menšinám, cizincům a lidem s odlišnými názory, apatie a lhostejnost tváří v tvář klimatické krizi, terorismus a dobyvačné války místo mírového soužití – svět se vymkl z kloubů. Ve výstavě GHMP Group Therapy v Domě U Kamenného zvonu nahlíží přes 40 umělců na současné problémy našeho světa

Tags: , ,
Vesna 2.0

Vesna 2.0

Ke konci května proběhne v Jurkovičově vile zahájení výstavy Vesna 2.0 fotografky Michaely Karásek Čejkové a designérky Veroniky Velčovské Jirouškové. Výstava reaguje na různé souvislosti a vztahy, jimiž je Jurkovičova vila opředena. Autorky se více než na samotný ikonický dům zaměřují na to, co jej obklopuje.

Tags: , ,
Od středověku, přes avantgardu a poválečné umění až ke krajině jižních Čech

Od středověku, přes avantgardu a poválečné umění až ke krajině jižních Čech

Stálá expozice Chrámem, kruhem, strání situovaná do Wortnerova domu v Českých Budějovicích představuje výběr ze sbírkových předmětů Alšovy jihočeské galerie. Základem sbírky, a tedy prvními přírůstky, byla díla středověkého umění.

Tags: , ,
Střepy snů

Střepy snů

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář unikátní kolekci knižní a grafické tvorby významné umělkyně Toyen (1902–1980). Expozice představuje úctyhodnou ukázku konvolutu z jejího francouzského období, kterou GVUO v loňském roce zakoupila do svého fondu díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

Tags: , ,
Prostor, kde se setkává surrealismus a renesance

Prostor, kde se setkává surrealismus a renesance

Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie je tím místem, kde se právě setkávají obrazy a předobrazy lásky dvou historických vrstev pod jednou kurátorskou záštitou. Výstava Heptameron je velkoryse odkrývá.

Tags: , ,
Z člověka broukem, z brouka jelenem

Z člověka broukem, z brouka jelenem

„Jak můžeme vstoupit do Kafkova světa?“ Tuto otázku si již kladl francouzský filozof Gilles Deleuze spolu se svým kolegou a psychoanalytikem Félixem Guattarim. Akcentovali problematiku čtenářského vstupu do díla skrze brány slov. Já si při vstupu do výstavních prostor kladu (nyní v roli divačky) obdobnou otázku. Jak můžeme vstoupit do Kafkova světa, reprodukovaného a postprodukovaného vizuálním jazykem?

Tags: ,
Černobílý, ale přesto barevný. Svět okem přední české fotografky  Dagmar Hochové

Černobílý, ale přesto barevný. Svět okem přední české fotografky Dagmar Hochové

Velká retrospektivní výstava přední české dokumentární fotografky Dagmar Hochové s názvem Retrospektiva představí v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně přes 120 autorčiných snímků. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna od 18 hodin, dětská vernisáž od 16 hodin. Výstava zde bude k vidění do 29. září.

Tags: , ,
First Principles Karímy  Al-Mukhtarové

First Principles Karímy Al-Mukhtarové

V případě Karímy Al-Mukhtarové je First Principles založený na implementaci tvůrkyně, vlastní autentické osoby do uměleckého díla. Jde o zapojení vlastního těla nad rámec jeho běžné funkce, jakožto nástroje vlastní vůle.

Tags: , ,
Poznávat svět zvukem

Poznávat svět zvukem

Kde nestačí zrak, nastupuje sluch. Výstava Beyond the Sound prostředkuje mezioborové poznatky o tom, jak funguje svět kolem nás i jaká může být jeho budoucnost.

Tags: , ,
Archeologové odkrývají fiktivní artefakty z budoucnosti

Archeologové odkrývají fiktivní artefakty z budoucnosti

Jak bude Země vypadat, pokud budeme pokračovat v současném způsobu života, který klade důraz na produktivitu a ekonomický růst? Výstava Critters v Muzeu umění a designu Benešov (MUD*) hledá odpověď na jednu ze základních otázek politického, ekonomického a společenského hnutí nerůstu, a to z trochu netradičního konce.

Tags: , ,