vydavatelství

Se stanoviskem Artikulujeme kulturu. přináší Artikl srozumitelně již devátý rok to výrazné, co by z nemainstreamové kulturní scény České republiky nemělo uniknout. Svému čtenáři předává Artikl informace populárně–edukativní formou skrze všechny dostupné komunikační kanály – tištěný časopis, webový portál, sociální sítě Facebook a Instagram.

Kulturní měsíčník Artikl vydává nezávislé vydavatelství media4free s.r.o., které je výhradním vydavatelstvím časopisu od jeho vzniku, od 1. 1. 2014.

šéfredaktorka: Bára Alex Kašparová bara.alex.kasparova@artikl.org

media4free s.r.o.
PODBABSKÁ 4/869, 160 00 PRAHA 6
IČ: 29012775 | OR MS Praha oddíl C, vložka č. 159889
č. ú. 2400449703/2010 Fio banka, a.s.
info@media4free.cz
www.media4free.cz

Kulturní měsíčník Artikl, MK ČR E 19310, ISSN 2336-2405, na svou činnost nečerpá žádné granty ani dotace.