Pro které tělo hlasujeme?

Pro které tělo hlasujeme?

Jsi moc tlustá. Moc malá. Ošklivá. Neumíš zpívat. Z tebe Einstein nebude. Máš obě ruce levý. Asi se, holka, musíš dobře vdát… Věty, které nás mohou zranit, formovat, nebo se proti nim můžeme postavit a bojovat. Ať tak či tak, je těžké zachovat si vůči nim neutralitu, zvlášť když je slýcháme od svých blízkých nebo ve škole. Jak se k nim postavit?

Tags: ,
Online redukce osobnosti

Online redukce osobnosti

Každé ráno se probouzím do oblepenosti detailně známým prostředím, které se nelze již týdny (či už měsíce?) zbavit. Srdce i mozek jsou fyzické orgány, a tak z podstaty není možné jejich prodloužení do online světa a následné odstřižení od zdroje. Zplošťujeme se doslovně i přeneseně? Vzniká nový typ vizuality spolu s redukcí vlastní osobnosti?

Tags: ,
Tíživost stigmatizace v oblasti brněnského Bronxu

Tíživost stigmatizace v oblasti brněnského Bronxu

Stigma. Co vše obnáší? Kde jsou jeho hranice? V jaké chvíli je vůbec možné mluvit o stigmatu? Brněnská oblast Cejl je přímo zahlcena a obklopena stigmatem. V Brně jsem se narodila a nyní zde i žiji, ale i přesto nedokážu s jistotou říct: „Cejl opravdu dobře znám.“ Na Cejlu totiž nebydlím, a tudíž se nedokážu zcela vcítit do tamní komunity, která je opravdu velmi specifická a žije svým vlastním životem. Skrze umělecké projekty, které jsou v oblasti Cejlu v poslední době poměrně hojně iniciovány, se bude stigma postupně vyjevovat, aby mohlo vzápětí zase zmizet. Nevyhnutelnost stigmatu, či jeho vymýcení?

Tags: , , , , , ,
Know how dnešní doby

Know how dnešní doby

Slovo stigma pochází z řeckého slova στίγμα. Původně mělo význam cejchu, vypáleného znamení, které se dávalo zločincům nebo lidem, kteří se nějak provinili proti zákonu nebo se projevili jako zrádci. Bylo jakýmsi rozpoznávacím znamením, jež mělo navždy vyloučit jeho nositele ze společnosti. V dnešní době je význam tohoto slova poněkud posunutý, a pokud se nejedná o termín z biologie, naznačuje spíš útrapy, které člověk se sebou nese kvůli svému původu nebo přesvědčení a postoji, jež jsou naopak ve většině případů čestné.

Tags: ,
Sličný trám

Sličný trám

Tvar, tvář, tvářit, tvarovat, tvářit se. Hníst, kovat, tavit, tvor, tvorstvo. Tvrdý, pevný, forma, dřevo. To vše je ukryto v etymologii slova tvárnost. To je zas nepochybně spjato s pojmem tvořit. Vždyť právě tvořením z hmoty jí přidáváme tvárnost, a sice v dnešním významu – proměnlivost.

Tags: ,
Tváří v tvář smrti

Tváří v tvář smrti

Tak nevím. Tohle nejsem já. Tohle jsem já v křeči. Tohle je já, které se chce bavit. Zbavit se sebe sama.

Tags: ,
Samota mnoha tváří

Samota mnoha tváří

Vzpomínka na samotu Bohuslava Reynka, básníka samoty a kontemplace, jak jej nazval Jaroslav Med. Filosoficky vzato, jsme stále sami, od narození do smrti. Je málo skutečně blízkých lidí, které máme kolem sebe. A i ti nám jsou vzdáleni. Jak nás samota utváří a tvaruje? Co v ní můžeme nalézat?

Tags: ,
Vydali jsme: katalog k výstavě Artikl. Sedm let s uměním

Vydali jsme: katalog k výstavě Artikl. Sedm let s uměním

K výstavě Artikl. Sedm let s uměním jsme vydali katalog. Podívejte se na něj.

Tags: , , ,
Vzpomínka

Vzpomínka

Slovo interpretace pochází z latinského interpretare, tj. vykládat, tlumočit, překládat, posuzovat. Tento pojem patří k předmětu studia na vysokých školách a odvíjí se od exegeze – výkladu svatého písma.

Tags: , , ,
Smysl se vytváří s každým dalším čtením

Smysl se vytváří s každým dalším čtením

Hledání, pátrání, nalézání. Vícero perspektiv soustředěných do jednoho bodu. Lampy vyzařující světlo namířené na umělecké dílo v jeho celkovém ale i dílčím smyslu. Interpretace obohacují nejen konkrétního čtenáře, diváka, vás nebo mě, ale zároveň mají vliv na samotný jeho objekt. Je to dobrodružství.

Tags: ,
Estetický prožitek do každé domácnosti

Estetický prožitek do každé domácnosti

Estetika je výraz, který si lze spojit s kosmetickým salónem nebo s akademickou půdou. Pokud necháme stranou prsní implantáty a vyleštěné six-packy, dostává se nám pod ruku Rubensovo Umučení svatého Tomáše nebo Mozartův Don Giovanni.

Tags: , ,
Jedna a jedna a tři židle

Jedna a jedna a tři židle

Současná filozofka Elisabeth Schellekens v knize Kdo se bojí konceptuálního umění poukazuje na to, že to s nahrazením filozofie uměním až tak horké nebude.

Tags: , , ,
Úvodník | Interpretace

Úvodník | Interpretace

Interpretace nese poměrně široké množství významů a souvislostí a lze ji propojovat s mnoha obory, kde jako metoda slouží v samostatných disciplínách. Interpretace a její možnosti jsou fascinujícím námětem, nad kterým se zamýšlelo a jenž zpracovávalo velké množství autorů, namátkou Petr A. Bílek v jeho osmém svazku „Teoretické knihovny“ v Hledání jazyka interpretace či Umberto Eco v knize Meze interpretace, kde skrze patnáct prací shrnuje a hodnotí nejrůznější interpretační přístupy a formuluje pojmy jako modelový čtenář či otevřenost díla.

 Závisláci, obsedantní kompulzáři, antidepresáři a Bůh

Závisláci, obsedantní kompulzáři, antidepresáři a Bůh

Má psychologie patent na tu správnou perspektivu? Ve snaze jít svou vlastní cestou se člověk může dostat na scestí. Vlastní cesty se pak musí vzdát. Dát se nějakou pevnější. Jít na to psychologicky. Nebo radši nelogicky?

Tags: ,
Motivační citáty, nebo smrt

Motivační citáty, nebo smrt

A máme tady leden, měsíc s nejvyšším počtem zákazníků fitness center, přestávajících kuřáků a zároveň oblíbené období výživových poradců. Jazykové kurzy zaplaceny, zváženo, změřeno, sečteno, podtrženo. A pokud jste i vy dostali od Ježíška motivační knížku, jistě se již zabýváte svou budoucností utopenou ve štěstí a úspěchu.

Tags: ,
Vlastně tady už všechno bylo

Vlastně tady už všechno bylo

Rok 2020 je zdárně za námi. Kdo by si na jeho počátku pomyslel, že to bude období, které se bude tak diametrálně odlišovat od všech ostatních let, kam až paměť sahá. Loňský rok byl specifický nejen pro každého jednotlivce, byl zkouškou globální civilizace, byl testem lidskosti, útočil na podstatu člověka i na jeho vztah k bližnímu. Uplynulých dvanáct měsíců bylo zkrátka křtem dosud nepředstavitelného.

Tags:
Den před Večerem

Den před Večerem

Světlo lásky a tiché radosti, porozumění, symbiózy, vnitřní svět soukromý i sakrální se proplétá s vnějším otevřeným světem, jenž má vlastní střed a dál a dál. Takový pocit může mít člověk, když je mezi zrcadly. Z této magie se pak odvíjí mnoho obyčejů a věšteckých praktik. Ale kde se nachází ten ošidný stupínek, odkud již není návratu?

Tags: , ,
Pojmenovat znamená být

Pojmenovat znamená být

Od fikce, která byla tématem listopadového čísla, jsme se za pouhý jeden měsíc přesunuli ke skutečnosti. Oba tyto na první pohled protipóly mají mnoho společného. Charakterizuje je jejich nestabilní, proměnlivá a vyvíjející se povaha. Abychom se ale hned na počátku nedopustili zřejmého argumentačního faulu – nejsme to nakonec my, kdo se „ve skutečnosti“ vyvíjí? Nejsme to my, kdo je nespojitý, kdo se proměňuje, zatímco realita, v níž žijeme, je stálá?

Tags: ,