úvodník | Reciprocita

úvodník | Reciprocita

Reciprocita je termín, který se používá hlavně v několika kontextech. Klíčový je koncept v mezilidských vztazích. Základní myšlenka spočívá v tom, že lidské interakce jsou poháněny vzájemným dáváním a bráním. Již Aristoteles reciprocitu uváděl v souvislosti se spravedlností, kterou kotvil jako nejdůležitější z ctností, vztahuje ke druhému a nazývá se také dobrem pro druhé.

Tags: ,
úvodník | Adaptabilita

úvodník | Adaptabilita

Schopnost přizpůsobit se. Obzvlášť v době turbulentních změn (ráda jsem vzkřísila tento, již kultovní, obrat) je rozvíjení adaptability jednou z možností, jak prožívat spokojenější život. Množství nových situací, požadavků i kontextů takřka nutí dynamicky reagovat a kdo ustrne, stihne akorát lamentovat, ale už nikoli žít. Změny můžou přinášet obavy a to ve všech kontextech – i v tom kulturním.

Tags: , ,
úvodník | Transformace

úvodník | Transformace

Přijmout změny je nutná cesta k růstu. Dlouhodobé ustrnutí v komfortní zóně přináší určité pohodlí a v důsledku rutinu, ze které se stává čím dál tím více zatuchlý gauč, ze kterého už se pak jen těžko vstává. Vystoupit ze stereotypu začíná častokrát slovy, které ne vždy následují činy.

Tags: ,
úvodník | Odhodlání

úvodník | Odhodlání

Tématem Odhodlání představujeme myšlenkové naladění únorového Artiklu, který vás má inspirovat skrze rozmanité vhledy do jednotlivých sekcí kultury. Přestože je její podoba – jak estetická, tak myšlenková, až nepřehledně pluralitní, lze v jejím průsečíku najít trendy, které nejvíce aktuálně rezonují jak tvůrci, tak společností.

Tags: ,
úvodník | Obrození

úvodník | Obrození

Leden je nejen prvním měsícem nového roku 2024, ale také prvním měsícem jedenáctého roku vydávání Artiklu. S úvodem nového období se vždy pojí buď předsevzetí, která se častokrát stanou jen neuskutečněnými sliby vůči okolí a nebo nejhůř – vůči sobě sama. Nebo se začátek roku pojí s předpověďmi, při kterých se ti zvědavější snaží svléknout háv budoucnosti a nahlédnout do ni. Ať už Nostradamus nebo Baba Vanga řekli pro tento rok cokoli, mnohé máme stále ve svých rukou sami. Stejně jako lednový Artikl, který přináší téma Obrození a věnujeme se mu už skrze výběr prezentovaného díla na titulní straně.

Tags: ,
úvodník | Nálada

úvodník | Nálada

Jestli něco skutečně uteklo, tak bych za to považovala tento rok. Oproti zpomalení, které nastolil rok 2020 a s ním přítomná pandemie, kdy kultura nejen, že stagnovala, ale i skrze bariéry hledala nejrůznější cesty, jak se projevit, byl již tento rok, který prosincem právě končí, pln nejrůznějších projektů, témat i turbulentních společenských intervencí. Kéž žijeme v zajímavé době! Jakoby se opravdu stará čínská kletba, kterou jako motto užil kurátor Ralph Rugoff pro hlavní expozici 58. ročníku Benátského bienále v roce 2019, skutečně naplnila.

Tags: , ,
úvodník | Regenerace

úvodník | Regenerace

Říjen utekl podobnou rychlostí jako kulturou syté září a vy už otevíráte stránky listopadového Artiklu s tématem Regenerace. A přestože se tento pojem nejčastěji pojí s organismem, rozmanitá kulturní nabídka závěru roku jednoznačně sděluje, že regenerace probíhá nejen v tkáních, ale i na kulturním poli.

Tags: , ,
úvodník | Navázání

úvodník | Navázání

Září bylo skutečně intenzivním měsícem, ve kterém se k vám Artikl dostával nejen z dobrých kulturních míst, ale i z dobrých kulturních akcí. Kromě účasti na Art Book Fair 2023, který pořádala Galerie hlavního města Prahy, jsme také byli mediálními partnery festivalu Lunchmeat, který probíhal poslední zářijový týden ve Veletržním paláci Národní galerie a mediálním partnerem mezinárodního festivalu designu a volného umění Czech Design Week 2023, který proběhl ve výstavní síni Mánes, ve které jsme vám také přinesli doprovodný program v podobě přednášek a besed.

Tags: , ,
úvodník | Konzistence

úvodník | Konzistence

Září nastolilo svůj příchod a stejně tak je tady i nový Artikl. Tentokrát s tématem Konzistence otevírá otázky právě její podoby v úvodní eseji a přináší zamyšlení nad tím, jestli je ctnost být konzistentní – ať už v podobě žití v marnivosti či ve dušezpytném růstu. Konzistence se ale netýká jen úvahy, ale celého vydání a tak je v pravidelných rubrikách plníme opět kvalitativně vybraným obsahem. Nejen čtením je ale čtenář saturován a tak bych vás ráda pozvala na kulturní akce, se kterými bude Artikl v tento měsíc propojen nejen textově, ale i fyzicky a na živo.

Tags: ,
úvodník | Proměna | Artikl akademie 2023

úvodník | Proměna | Artikl akademie 2023

Letos proběhla již čtvrtá letní Artikl akademie. Dostává se vám tak do rukou unikátní vydání, které jsme připravili společně s mladými redaktorkami a redaktorem, ilustrátorkami a fotografkami.

Tags: , ,
úvodník | Ponor

úvodník | Ponor

Léto o sobě dává vědět tropickými teplotami, červencový Artikl vám dává vědět o aktuálním kulturním dění. Hluboce se nadechněte a pojďte se ponořit do hlubin kultury, ze které vám vytahujeme na suché stránky papíru množství výstav. Ty můžete skrze příjemné letní dny navštívit a zchlazení na plovárně vystřídat za zchlazení v klimatizovaných galerijních sálech.

Tags: , ,
úvodník | Žár

úvodník | Žár

Jen pouhé slovo žár nenechává při jeho zaznění chladný prostor. Takto funguje imaginace a jaké přineslo asociace našim redaktorům, jenž k žáru, jako k tématu, směřovali své texty? Už titulní strana červnového vydání je žhnoucí a koresponduje tak s žárem, který může být jak vysokou teplotou, tak vášní, energií.

Tags: , ,
úvodník | Unikát

úvodník | Unikát

Květnové vydání Artiklu se tentokrát zaměřuje na jedinečnost a ojedinělost. Přestože doba je poplatná nejrůznějším mustrům a to jak v umění, tak i v chování a jednání, podařilo se nám na poli kulturní scény najít opravdové unikáty, které vám nyní představím a pozvu vás k jejich hlubšímu prozkoumání.

Tags: , ,
úvodník | Znovuzrození

úvodník | Znovuzrození

José Pijoan uvádí rok vzniku slavného obrazu Sandra Botticelliho Zrození Venuše v období let 1483–1486. Kromě krásy samotné Venuše, která se vynořila z moře a je nesena na lastuře, zachycuje obraz ještě mnoho konotací a významů. Venuše je symbolem narození, plodnosti, lásky a sexuální touhy. Nejedná se nutně jen o lásku pozemskou, ale i duchovní. Znovuzrození jara po zimě, rozkvět poupat do plných květů, nové životní etapy.

Tags: , ,
úvodník | Oslava

úvodník | Oslava

Oslava je tady! S jakým lepším tématem otevřít nejen únorový Artikl, ale také nový měsíc, ve kterém naše kroky snad již směřují k cestě k civilizovanějšímu státu. Oslava je tady!

Tags: ,
úvodník | Očista

úvodník | Očista

Lednové vydání Artiklu otevírá nový ročník. A tentokrát, vážené čtenářky a vážení čtenářky, s radostí akcentuji, že se nejedná o jen tak ledajaký, ale přímo jubilejní, desátý ročník Artiklu.

Tags: , ,
úvodník | Trpělivost

úvodník | Trpělivost

Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové. Závěr roku se nezadržitelně blíží a jeho dynamika je všudypřítomná. Trpělivost je zároveň příhodné téma pro prosincový Artikl a toto období, které přináší předěl v podobě vstupu do nového roku a snad lepší a zase lepší vyhlídky, než které jsme čekali pro tento rok.

Tags: , ,
úvodník | Energie

úvodník | Energie

Přestože podzim svým brzkým stmíváním ztišuje dny a prodlužuje noci, kultura ožívá svou přes léto načerpanou energií. Divadla po divadelních prázdninách opět otevírají své sály a představují premiéry, klubová scéna brzké příšeří vítá a galerie nabízí obsah do kontemplativních dnů.

Tags: ,