Prostor jako předmět zájmu

Prostor jako předmět zájmu

Výstava „Vymezení“, která byla zahájena ve středu 31. 5., je v Galerii Evoluční k vidění po celé léto. Spolupráce dvou autorek, Veroniky Palmové a Markéty Oplištilové, vyústila v instalaci, jež přináší do pražské pasáže nové uvažování o vymezení a vnímání prostoru.

Tags: , , , , ,
Galerie Evoluční se otevírá grafice

Galerie Evoluční se otevírá grafice

Ve vitrínovém prostoru Galerie Evoluční budou prezentovány dvě rozdílné generace české grafiky. Filip Trnka (* 1992) je studentem ateliéru Ilustrace a grafiky na plzeňské Fakultě designu a umění Západočeské univerzity v Plzni. Prof. Mikoláš Axmann (* 1955) je respektovaným výtvarníkem a také laureátem ceny Vladimíra Boudníka.

Tags: , , , , , ,
Doslovně prázdný symbol

Doslovně prázdný symbol

Instalace Evy Jaroňové a Martina Cába v Galerii Evoluční předvede, jak vypadá doslovně prázdný symbol.

Tags: , , , , , ,
Kam dospěla evoluce uměleckého ega?

Kam dospěla evoluce uměleckého ega?

Romantická představa velí vnímat umělce jako osobnost nadanou, jako osobnost vyčnívající z průměru. Jeho výjimečnost svádí ke spojení s kultem. Umělec jako ten, kdo je obdařen mimořádnými schopnostmi. Umělec jako rimbaudovský vidoucí. Umělec jako zloděj ohně. Dotýkán v Revoluční ulici však nebude pomyslný oheň, nýbrž právě umělcovo ego.

Tags: , , , , , , , ,
Umělec má prázdniny a kurátor tvoří

Umělec má prázdniny a kurátor tvoří

Letní výstava v Galerii Evoluční nabývá poprvé atypické podoby – vystavuje dílo kurátorů, ale bez umělců.

Tags: , , , ,
Země zaslíbená, trdel plná

Země zaslíbená, trdel plná

Chystaná výstava v Galerii Evoluční se ponese ve společenskokritickém duchu. Konzumem prosáklé centrum Prahy tentokrát pronikne i za sklo vitrín, kde se zhmotní v podobě novodobého symbolu neupřímné srdečnosti a neautentických tradic – staročeského trdelníku.

Tags: , , , , ,
Kdo hledá, najde

Kdo hledá, najde

Nová výstava v Galerii Evoluční nabídne návštěvníkům i náhodným kolemjdoucím něco, co se od galerie běžně neočekává. Namísto pasivního prohlížení umělých muzejních exponátů či statických uměleckých děl umožní setkání s unikátním organismem.

Tags: , , , , , ,
Svět za sklem

Svět za sklem

Spolupráce dvou autorek z rozdílných zemí a kultur nabízí dva individuální úhly pohledu na specifický prostor skleněné vitríny a na sklo jako materiál obecně.

Tags: , , , , , ,
Řezat měkce

Řezat měkce

Materiál s pamětí. Alchymie, u které je protiřečením tvrdit, že ji denně vidíme, i když je tomu tak. Vidíme ji a zároveň vidíme skrze ni.

Tags: , , , , , , , ,
Podívejme se do tmy!

Podívejme se do tmy!

Pohled do noci, která v nekončícím koloběhu dennodenně proměňuje a skrývá vše kolem nás. Když se venku setmí a přirozené světlo vyprchá, přichází do popředí světlo umělé. Lustry, lampy, zářivky, svíčky i žhnoucí cigaretové oharky získají najednou na významu a vrhnou světlo na tu intimní část našich životů, kterou prožíváme po setmění, za okny svých bytů.

Tags: , , , ,
Umění prorůstá pasáží

Umění prorůstá pasáží

Věnovaná přírodě, tématu růstu a rostlin, které stojí v přímém protikladu ke stálé a neměnné mase města, přináší výstava „Prorůsty“ Terezy Bartůňkové a Lucie Lučanské pohyb do statického prostoru kamenné pasáže v centru Prahy.

Tags: , , , , ,
Živel uzavřený do Evoluční vitríny

Živel uzavřený do Evoluční vitríny

Galerie Evoluční zahájí ve středu 11. prosince v 19 hodin svou další výstavu. Barbora Dayef (*1991), studentka Ateliéru sochařství na pražské UMPRUM, vybrala jeden ze čtyř živlů k prozkoumání v site-specific instalaci, která předvádí situaci pouze v jejích možnostech a pracuje s divákovou představivostí. Srdečně zveme na sklenku umění!

Tags: , , , , ,
Evoluční galerie bude Bez názvu

Evoluční galerie bude Bez názvu

Galerie Evoluční otevírá vernisáží ve čtvrtek 7. listopadu druhou výstavu. Jmenuje se Bez názvu 4 a autorem instalace je student ateliéru fotografie Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Josef Málek. Srdečně zveme na sklenku umění!

Tags: , , , , , ,
Revoluční galerie

Revoluční galerie

Říjen se stal příhodným měsícem pro pár významných revolucí. Stává se vhodným i k rozpoutání evoluce ve veřejném prostoru. Povedlo se totiž probudit nový výstavní projekt, který je zaměřen na prezentaci mladého umění. Chce ukázat kulturní evoluci, a to nikde jinde, než v Revoluční ulici.

Tags: , , , , , , , ,