Hudba nepatří jen mužům

Hudba nepatří jen mužům

Zemřela, když jí bylo pětadvacet. Byla první českou dirigentkou České filharmonie, kdy řídila provedení své Vojenské symfoniety, a řídila i symfonický orchestr BBC. Během studií navázala milenecký poměr s Bohuslavem Martinů, ale na sklonku života si za manžela vzala spisovatele Jiřího Muchu.

Tags: , ,
Nová divadelní sezóna optimisticky

Nová divadelní sezóna optimisticky

Dobrých zpráv nikdy není dost, zvláště v nynější době zastíněné koronavirovou pandemií. Vnímáme to všichni. Vše je nejisté. Možná právě proto, nebo spíš určitě právě proto, sáhli tvůrci Národního divadla moravskoslezského v Ostravě po pozitivně laděném titulu, jakým je novela Muž, který sázel stromy od Jeana Giona, kterým otevřeli svou novou, 102. sezónu. A ono dnes stále opakované „jsme v tom všichni společně“ pojali doslova, neboť na této inscenaci se podílejí všechny čtyři soubory NDM, a to činohra, opera, balet a opereta/muzikál.

Tags: , , ,
Přáli bychom si, aby nám diváci důvěřovali

Přáli bychom si, aby nám diváci důvěřovali

Titulek rozhovoru s uměleckým ředitelem Studia Hrdinů Janem Horákem vznikl u příležitosti začátku 9. sezóny této pražské nezávislé divadelní scény a není pouze apelem v nejistých časech spojených s pandemií, ale i výzvou k prozkoumání náročnější dramaturgie scény sídlící v budově Veletržního paláce Národní galerie.

Tags: ,
Festival, který změní váš pohled na performativní umění

Festival, který změní váš pohled na performativní umění

Letošní desátý ročník festivalu slovenského performativního umění HYBAJ HO! bude zcela nečekaným zážitkem. S ohledem na dramatické celospolečenské změny, kterým jsme všichni museli a nadále musíme čelit, se organizátoři této akce rozhodli k dramaturgii přistoupit tak, aby lépe odpovídala naší nové realitě.

Tags: , , ,
Kulturní lázně Kuks

Kulturní lázně Kuks

V dnešní vyhrocené a vystrašené době na okamžik zapomenout na iracionální dění všedních dní má účinek ozdravný i očistný. Chvíli nemuset myslet na přízemní, avšak nezbytné starosti každodennosti, nestydaté kupčení se zdravotnickým materiálem, zapomenout na tváře jizvené strachem a obavami o holou existenci. Naopak nechat se unášet hudbou, tancem, divadelním uměním, geniem loci: krásou okolní krajiny, Alliprandiho architektury a Braunových soch – pocit tak intenzivní a niterný, jako byste se hvězd dotýkali…

Tags:
Každý bezdomovec tančí

Každý bezdomovec tančí

Je špinavý. Zarostlý. Nemůže se ani postavit. Křičí. Překáží. A tančí. Už mu zbylo jen tělo, které se snaží ovládnout, a možná nám říct „jsem tady, jsem součástí toho všeho“.

Tags: , , , ,
Hrdinové kapitalistické práce

Hrdinové kapitalistické práce

Inscenace, která divákům emocionálně i fakticky přibližuje podmínky nejhůře placené práce a upozorňuje na neviditelné členy naší společnosti.

Tags: , ,
Krocení sloves, strast a trýzeň metafor

Krocení sloves, strast a trýzeň metafor

Křehká diktatura interpunkce, závrať z věty vedlejší…* Kdyby dospělí i školský systém dokázali naslouchat úvahám a fantaziím malého kluka, možná by život i dílo Franze Kafky vypadaly poněkud jinak. Reakcí na vnější deformování vnitřního světa dítěte bývá někdy únik, někdy svéhlavost, pro někoho vnímaná jako frackovství.

Tags: , , ,
Za dveřmi č. p. 21

Za dveřmi č. p. 21

Jaké to je nahlédnout někomu do soukromí? Mohou věci, místa mluvit? Nebo jsou jen otiskem života svých majitelů? Jak souvisí pohádkový střet dobra a zla s každodenností a všedností našeho žití? Stačí projít šatní skříní – onou pověstnou branou mezi dvěma světy – a příběh se rodí…

Tags: ,
A, E, I, O, U

A, E, I, O, U

Od prvních pazvuků k celému slovu, základní významové jednotce jazyka, se pomocí všech svalů v těle probojovává Florent Golfier ve svém sólovém projektu Zápas s jazykem. Spojuje význam pohybu s významem jazykovým a pokouší se ukočírovat několik souběžně probíhajících verbálních a neverbálních dialogů.

Tags: , , ,
Švejk / Schwejk

Švejk / Schwejk

Kdo je ŠVEJK? Co je ŠVEJK? Co znamená ŠVEJK pro nás a co pro zbytek světa? A co pro ten zbytek světa znamenáme my?

Tags: , ,
V sevření čtyř zdí

V sevření čtyř zdí

Hrobník je jedno z mála představení, které z původního repertoáru Staré arény, myšleno období do rozpadu souboru začátkem roku 2019, mohou diváci zde ještě na této scéně zhlédnout. V tomto případě se jedná o monodrama, ve kterém v roli titulního hrdiny exceluje herec René Šmotek pod režijním vedením Petera Gábora.

Tags: , ,
Hashtag kulturajenarod

Hashtag kulturajenarod

Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Myslím si, že toto rčení platí i pro současnou situaci spojenou s COVID-19. Nemám tím však na mysli objevení skrytých talentů v podobě pečení kváskového chleba nebo náhlou proměnu řady rodičů v učitele druhého stupně základní školy. Život v izolaci nám dal prostor zpomalit a přemýšlet jak nad našimi osobními životy, tak i nad stavem společnosti jako takové. Někteří z nás přijali tuto skutečnost jako výzvu ke změně zajetých kolejí a podnět k hledání nových cest. Tak vznikl i nový debatní pořad Činohry Národního divadla, který vychází pod hlavičkou pravidelného cyklu ND Talks, a nese hrdě název #kulturajenarod.

Tags: , ,
Vytrvalé divadlo, které hraje s citem

Vytrvalé divadlo, které hraje s citem

Jedno z divadel, které ještě před divadelními prázdninami otevře sál, je Divadlo Kámen. Vytrvalost a pevnost mu byla dána do základů, po neplánované pandemické pauze bude tedy opět možné zhlédnout inscenace S citem a Přesně 42 zubů.

Tags: , ,
Studio G jako otevřený kulturní prostor

Studio G jako otevřený kulturní prostor

Začátkem roku 2019 došlo v Ostravě k rozpadu souboru divadla Stará aréna, která zde představovala svými autorskými projekty nejprogresivnější kulturní prostor svého druhu. Její bývalí členové se záhy rozhodli vytvořit novou scénu pojmenovanou jako Studio G, které je nyní uprostřed své první sezóny. Jendou z členek souboru je i herečka Miroslava Georgievová, manželka ředitele Studia G Vladislava Georgieva, která zde i příležitostně režíruje a byla nám ochotna poskytnout rozhovor o konceptu i plánech této nové ostravské scény.

Tags: , , , ,
Román na špičkách

Román na špičkách

Romantický příběh nešťastné lásky Marquerity Gautierové a Armanda Duvala vzbuzoval očekávání srdcervoucích citových vzplanutí, bouřlivých emocí, silných zvratů a celkové dynamiky, která narůstá a klesá s vývojem děje. Z detailů nádherných fotografií Ctibora Bachratého na vás dýchá taková jemná úzkost a ladnost, která se však na obrovském jevišti úplně vytratila. Jako by detail říkal o něco více než celkový obraz.

Tags: , , , ,
Brněnská divadla online

Brněnská divadla online

Na Provázku čtou skrze facebook Dekameron, poměrně vtipné scénky k aktuální situaci produkuje tým Zdravotních klaunů, online vysílá Divadlo Bolka Polívky. Z malých, neziskových divadel se v Brně jako první vzpamatovalo Divadlo Feste v čele s Jiřím Honzírkem. Uveřejnili již (ve spolupráci s hudebnicí Evou Rohleder) online Pohádku pro dlouhou chvíli a hodlají v tvorbě pokračovat.

Tags:
Být, či nebýt  matkou?

Být, či nebýt matkou?

O roli matky a vůbec mateřství se většinou mluví v pozitivním slova smyslu, neboť je pro většinu žen nedílnou součástí života. Jde o jakési předurčení, které vyplývá nejen z biologických dispozic, ale také sociálního konstruktu. Ale co když stát se matkou nenese jen benefity, ale také komplikace a obavy? O těchto a jiných nástrahách femininního světa pojednává nová hra A Studia Rubín Jenom matky vědí, o čem ten život je.

Tags: , ,