Krátce po uvolnění vládních opatření proti šíření nemoci covid-19 má do českých kin vstoupit „časosběrný portrét“ Nová šichta, absolventský film režiséra Jindřicha Andrše z FAMU. Snímek se po digitálním uvedení na loňském jihlavském festivalu etabloval jako laskavý crowdpleaser i nepříjemný pohled na současný pracovní trh. Jde o srozumitelnou lekci vytrvalosti.


Nová šichta se kromě vřelého přijetí na festivalu v Jihlavě dočkala cen i na mezinárodní přehlídce dokumentární tvorby v Lipsku. Začátkem roku obdržel Jindřich Andrš také Cenu innogy pro objev roku od Sdružení českých filmových kritiků a jeho projekt koupila k distribuci společnost Artcam Films. V porevolučních časech jen málokdy vstoupil čerstvý absolvent FAMU do soukolí české kinematografie takto bezproblémově. Jaké faktory se na tom podílely?

Především je Nová šichta nakažlivě necynické, přívětivé a pozitivně laděné dílo. Andrš látku prezentuje jinak, než by se dalo čekat od studenta přiznaně ovlivněného pedagogickou činností Víta Klusáka a Jana Gogoly ml. Vysloužilý horník Tomáš Hisem se stal díky filmu symbolem vytrvalosti a naděje, která byla dle zákonů karmy předurčena k odměně. Dalo by se namítat, že závěrečná část snímku, v které Hisem předstupuje před sál plný lidí, je skoro nebezpečně dojímavá, nicméně předchozí stopáž tyto pocity vždy nevzbuzuje.

Muž z Paskova
Práce na projektu započaly již v roce 2017. V této době se Andrš dozvěděl o programu Nová šichta pro odcházející zaměstnance OKD. Na základě školního zadání, které mu ukládalo natočit portrét, se Andrš seznámil s ústředním protagonistou.

Po masovém propouštění byly Hisemovy dny v důlních šachtách sečteny, rozhodl se tedy absolvovat speciální kurz při Vysoké škole báňské, na kterém by získal základní znalosti počítačového programování.

Nová šichta ale není jedné dílo, které ze spolupráce Andrše a Hisema vzešlo. Publiku na festivalu v Jihlavě v roce 2017 představili 30minutový film Poslední šichta Tomáše Hisema. Počin vznikl „odštěpením“ od Nové šichty a skládá se čistě ze záběrů z dolu Paskov, kam vzal protagonista malou kameru GoPro. Vznikla tak sugestivně tělesná metafora konečnosti, do které pravidelně zaznívají kletby ostravských horníků, již se předposlední den v útrobách země vyrovnávají se svým propuštěním.

Zatímco Poslední šichta vypovídá o tématu metodou bezprostředního záznamu „tady a teď“, Nová šichta přijímá formu observačního dokumentu a zřetelného narativu s mnoha elipsami. Andrš za Hisemem dojížděl v průběhu dvou let a ve střižně se postupně zformovalo vyprávění o pádu, cestě, plichtě a triumfu. Nová šichta je dokumentární drama, které užívá mnoho klasických postupů. Hisem je „hrdina“ a toto označení si jako protagonista jistě zaslouží – je to nesmírně přístupná figura, kterou Andrš definuje skrze humánní charakteristiky a (zlo)zvyky. Z důvodu propuštění si předurčí stát se programátorem, k čemuž se jeho přátelé stavějí povážlivě skepticky. Do narativu časem dokonce vstoupí i romance. Odboček je zde málo a až na hospodské brblání je politická kritika pouze implicitní (v předchozím dílu Mike a jeho ultras /2016/ přitom Andrš ukázal, že je zcela schopen zaujmout kritický postoj). Nová šichta se rovná soudržné a záživné dramatické linii.

Pro účinek díla je podstatné, že Andrš bezproblémově zvládá práci nejen se srozumitelností, ale i s temporytmem. Ve vzduchu vždy visí nějaká dílčí otázka, na kterou spolu s filmem hledáme odpověď. Hisemovo drama kdesi za polovinou stopáže zpomaluje, i to lze však ospravedlnit tím, že se sám nachází ve vakuu nejistoty. Střihová skladba s výpustkami spoléhá na intuitivní čtení prostoru a vnímání času, přesto nikdy nespěje k dezorientaci. Chvíle meditace poté doprovází éterická varhanní hudba Andršovy ženy Elišky Cílkové.

Na ose Andrš – Cílková – Frkal

Andrš byl pokřtěn jako velký talent českého dokumentu, nemělo by se ale zapomínat na kolaborativní rozměr projektu. Zmíněná skladatelka také režírovala poetický snímek Pripyat Piano (2019), u kterého byl Andrš producentem. Pravidelným spolupracovníkem se u projektů páru stal Tomáš Frkal, jehož působivé kompozice posledních pět let zdobí mnoho skvělých studentských filmů (např. Dobré zprávy /2019/ nebo Musí to být bolestivý /2020/). Na Novou šichtu by se mělo nahlížet jako produkt čtyř let jejich plodné spolupráce.

Distribuční společnost Artcam Films se stále drží motta, že si Nová šichta zaslouží uvedení v kinech. Jejich výdrž je chvályhodná. V době psaní textu se počítá s datem 3. června 2021, posunutí se ale dá očekávat. Nová šichta pak může takřka po roce nést do českých kin standartu kvalitní (třebaže nijak odvážné) filmové tvorby z české provenience.

Nová šichta
režie Jindřich Andrš
Česká republika, 2020