Kdo se může do projektu „umění ulice“ zapojit?
Do projektu se může zapojit každý, kdo vytváří vizuální díla, která se dají umístit do veřejného prostoru, především například na stěnu či na zem. Jako autoři uměleckých děl budou přednostně vybírání studenti středních a vysokých škol zaměřených na vizuální umění.

Kde se projekt koná?
Projekt probíhá v Praze, a to na předem domluvených místech. Jsou to především stavební bednění, stěny, veřejná prostranství a další místa, která stojí za to oživit.

Jak dlouho projekt trvá a kdy začíná?
Projekt je dlouhodobý a probíhá od dubna 2010.

Kdo vybírá účastníky projektu?
Účastníky vybírá 4–5 členná komise složená ze zástupců časopisu, vydavatelství a případně subjektů, které se na projektu spolupodílí.

Jak můžu projekt podpořit?
Pomoci nám můžete například poskytnutím prostoru pro ztvárnění díla nebo přispět finančním či materiálním darem či kontaktem na někoho, kdo by měl zájem tímto způsobem projekt podpořit.

Jak se kdo na projektu „umění ulice“ podílí?
My jako pořadatel domlouváme a poskytujeme prostor pro prezentaci děl, umělci si hradí náklady na svoje dílo sami. Případní sponzoři mohou podpořit projekt jako celek nebo jednotlivé části, a to buď materiálně nebo finančně. Projekt žádné finanční prostředky nekumuluje, proto pokud chceme zkrášlit veřejný prostor, musí každý na projektu určitou částí participovat.

Proč projekt pořádáme?
Protože chceme pomoci mladým umělcům, zpestřit veřejný prostor a vejít těmito činy v povědomí kulturních lidí.

Tento projekt i časopis Kulturní Pecka zastřešuje vydavatelství media4free.