Česká válka
Divadlo Na zábradlí
Anenské nám. 5, Praha 1
út 7., st 15. a st 22. 6. 19:00
informace o vstupenkách v pokladně