Alžběta Bačíková (* 1988) se narodila v Hodoníně a žije v Praze. Absolvovala na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde v roce 2018 dokončila doktorské studium. V médiu uměleckého videa se věnuje zkoumání dokumentárních strategií, obzvláště dokumentárnímu portrétu. Její videa jsou záznamy vytyčených dějů zpravidla o jedné situaci, jejíž vývoj je zaznamenáván, novější videa pracují častěji s inscenováním. Po formální stránce se tvorba nachází na pomezí dokumentu a fikce, u nichž je právě tato těžko definovatelná hranice stěžejní pro překračování ustálených forem a cílem je jejich prolínání. Videa jsou založená na definované situaci a jejich obsah se vyvíjí v závislosti na zvolených protagonistech, kdy každý se svou dopředu vymezenou úlohou, povahou či „rolí“ dotváří konečné vyznění obsahu. Stírá se tím i hranice dokumentárního přístupu a fikce, která se tak stává součástí reality. Bačíková tematizuje motivy nalezené v reálném životě a skrze jejich zasazení do prostředí vytváří specifické podmínky pro jejich vývoj před kamerou. V posledních výstupech se orientuje hlavně na tematizování společenských jevů a diváka tak konfrontuje se sociální problematikou menšin.