Dana Bartoníčková (* 1988) se narodila v Pardubicích, aktuálně žije v Klučově. Své studium zakončila na Akademii výtvarného umění v Praze v ateliéru Sochařství Lukáše Rittsteina. V roce 2017 absolvovala studijní stáž na Cooper Union v New Yorku. Díla, která vytváří, nechávají divákovi nazřít dávné kultury v současném sochařském i malířském pojetí. V jejich estetizaci se zaměřuje na náměty pravěkých komunit, schematičnost artikulovanou v prostoru i vztah novodobých symbolů. Její práce vyznívá jako antropologická sonda, jako vhled do pradávných kultur a jejích aspektů. Skrze tyto přístupy pak vytváří specifický vizuální styl, ve kterém figury pojímá. Věnuje se jak dialogickým sochařským dílům, kdy spolu jednotlivé figury vytváří jedno sdělení, rozšiřují jej nebo se v něm podporují, tak i autonomním figurám, které odkazují zejména k tematizovaní ženy a jejích identit. Celistvou gramatiku tohoto estetického přístupu umocňuje začlenění rysů, které je právě k identitě ženy připisováno – výrazné živelně vyznívající vlasy, tak ale i textilní vzor, kterým figury konkretizuje. Ten odkazuje právě ke tkaní, ženské rukodělnosti a skrze toto bazální kresebné modelování výrazu tematizuje návrat ke kořenům a k původnímu zobrazování. Sochy jsou vytvářeny z vosku, který je záměrně volen jako měkký a formativní materiál, opět rezonující s námětem. Tvorba Dany Bartoníčkové soudružně pracuje jak v prostoru tak v ploše a vybrané náměty tematizuje skrze plastiky i malby.