Jan Kovářík (* 1980) se narodil v Kyjově, žije a pracuje v Praze. Absolvoval v sochařském ateliéru na Akademii výtvarných umění pod vedením prof. Jindřicha Zeithammla. Pochází ze sochařské rodiny Ludmily a Miroslava Kováříkových. Jeho specifické tvarosloví odhaluje nejrůznější struktury a přináší vhled do esence jak samotných materiálů, tak intuitivním tvůrčím způsobem zkoumá zákonitosti tvarů a prostoru. Kováříkovy sochy vzbuzují haptické tenze i nutnost obhlédnout je ze všech stran. Jejich totemická povaha nechává k dílům upínat nejen zrak, ale i touhu po odhalení širších zákonitostí a nalezení prozření. Struktury i barvy evokují pohled do makro a mikrosvětů a zcela bezelstně přináší divákovi možnost vnímat díla intuitivně bez nutnosti předporozumění. Komunikace skrze tvary a barvy je v sochařském díle Jana Kováříka vyprofilovaným jazykem, který rozvíjí v nejrůznějších formátech, od plastik malých rozměrů až k monumentálnímu sochařskému projevu. Autorovu tvůrčí škálu zahrnují solitérní plastiky i plastiky závěsné. Tvůrčí energie jakoby nechala vyklubat organické tvarosloví, jakoby oceán dlouho omílal ostré tvary, až je zbrousil k hladkosti. Symetrie prolínaná s asymetrií, přítomnost esence a úměrně korigovaná hmota vytváří výslednou stáj sochařských solitérů, které občas vtahují k návštěvě do hlubin mořského oceánu či jindy do buněk rostlinného organismu.