Jindřich Max Pavlíček (* 1977) se narodil v Karlových Varech a žije v Hradci Králové. Znatelné východisko z rysů východoasijské kultury je rozpoznatelné v autorově performancích i grafických dílech. Konceptuální přístup pak tyto rysy, jako specifické vnímání časovosti, rituální pojímaní akce či meditativní rozpoložení přenáší do srozumitelnějšího kulturního kontextu. Performance adaptují autorovy zkušenosti z bojových umění a japonských druhů tance a v této asimilaci vzniká specifické vyjádření obsahu i formy. Určitá gestičnost a expresivita v kontrastu s lehkostí či klidností jsou téměř choreografickým provedením jednotlivých tvůrčích pasáží. Kresebný přístup kaligrafického charakteru definovaný strohou minimalistickou linkou štětcem, je prodlouženou rukou autora ve snaze sjednotit tvůrčí nástroj se sebou samým a docílit jednoty v přítomném okamžiku tvorby. Intuitivně rozprostírané tahy štětce se stávají vizuálními záznamy kontemplace, se vší dynamikou tohoto přístupu – od změny rytmu tahu až k jeho úplnému zastavení a to vždy v duchu a respektu původní a výchozí východoasijské kultury. Kromě samostatných výstavních projektů je Pavlíček členem performativního uskupení Victory Nox Art Division Team, který vychází z tvůrčí estetiky Milana Langera a na kterou uskupení dále navazuje.