Julie Kopová (* 1995) se narodila v Praze, kde také žije a tvoří. Na pražské Akademii výtvarných umění prošla třemi malířskými ateliéry pod vedením Jiřího Sopka, Roberta Šalandy a Vladimíra Skrepla. Rok studovala u Gregora Hildebrandta na Akademie der bildenden Künste v Mnichově. Aktuálně je studentkou magisterského oboru Filosofie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Její autorský výraz se profiluje v expresivní abstrakci, do kterého komponuje poznatky nabité z dalších oborů – filosofie či hudby a jejích úvah a principů. K současné abstraktní poloze došla od kresby anatomie a abstrahované reality, ctí její specifické zákonitosti a práci s kompozicí i barvou. Tvoří nejčastěji kombinovanou technikou akrylu a kresby pastelem. Zahrnuje do ní emoce i intuitivní přístup. Na svých plátnech vytváří pocit nekončícího obrazu, jakéhosi výřezu z dále myšleného celku. Nechává se inspirovat poezií i principy hudby, se kterými také tvoří. Obraz vnímá jako vizuální metaforu. V uměleckém přístupu se věnuje různým námětům jako například rozkrývání specifických přírodních procesů, v posledním období pak zejména těm filosofickým.