Julius Reichel (* 1981) se narodil v Kaplicích. Žije a pracuje v Praze. Absolvoval na UMPRUM v ateliéru Intermediální konfrontace Jiřího Davida. Je intermediálním umělcem, který se zabývá tvorbou objektů a malbou, ke které přistupuje specifickým způsobem – malířské plátno v jeho chápání není vydefinovanou a uzavřenou plochou, ale spíše východiskem či podkladem pro rozvíjení potenciálu tohoto média a naopak přesahováním jeho evidentních limitů. Reichel se ve fyzických hranicích malířského plátna pohybuje s přesahy jak mentálními, tak tvůrčími – vrství v jednom obrazovém záznamu několik perspektiv, několik lineárních myšlenkových toků. Výsledný obraz pak prolíná množství informací zanesených do vizuální podoby a vrství nejrůznější sféry autorského vnímání reality a přijímaných podnětů. Obrazy jsou záznamy prožitků v informativní a redukované podobě, stejně tak nesou i záznamy emocionálních rozpoložení. Určitý schematismus, který Reichelova díla spojuje, se pak stává jasně čitelným autorským rukopisem, přestože dešifrovat jeho obsahy je mnohdy nemožným cílem. Hravost Reichelových děl přitahuje pozornost a nutí diváka klíčovat autorova sdělení. Zároveň nejednoznačnost čtení jeho děl zneklidňuje a vyvádí diváka ze stereotypního očekávání, které v souvislosti s médiem malby může předjímat. Reichelovy práce přesahují hranice svého podkladu a dle možností prostoru zasahují do dalších ploch, které s plátny vytváří rozšíření jednotlivých vizuálních pojednání. Objekty zhotovené v plně autorské režii jsou impozantními velikány minimalismu založené na podobných tvůrčích principech prolínaní mnoha vrstev a perspektiv. Reichelova práce je fascinujícím způsobem zneklidňující a přesto naprosto konzistentní a otevřená svému vývoji.