Karolína Netolická (* 1993) se narodila v Praze, kde také žije a tvoří. Studuje v ateliéru kresby Jiřího Petrboka na pražské Akademii výtvarných umění. Aktuálně je držitelkou letošní Ceny kritiky za mladou malbu. Tvoří v médiu suchého pastelu, její práce vyniká svou propracovaností a jemnými kresebnými detaily, které jsou součástí jednotlivých motivů. Obrazy představují závažné náměty, které mladý člověk vnímá ve svém bezprostředním okolí i náměty celospolečenských jevů současné doby. Odcizení, úzkost, digitální technologie a jejich dopad na naše každodenní prožívání, environmentální žal a ekologická úzkost či dopady pandemické krize v autorské gramatice, která mísí mytologii, rozličné kulturní znaky, městskou a přírodní krajinu i vnímání sebe sama v precizní modelaci tvarů a kresebnosti. V barevné škále je Netolická střídmá, drží se v tlumených odstínech s občasně zařazovaným kontrastem, který podporuje vyznění závažnosti sdělení. Převládající černé plochy jsou plátnem, na které napíná své příběhy a které diváka nenechají bez zaujetí a vtažení, pokud před takovým černým zrcadlem dneška nebude chtít raději zavřít oči.