Kryštof Brůha (* 1990) se narodil a žije v Praze. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Nová média I. pod vedením Tomáše Svobody. V jeho zájmu je zkoumání nejrůznějších prostorů a prostředí, od těch environmentálních skrze ta digitální, virtuální nebo technologická. K vybranému námětu se vztahuje vědecky, z toho vyplývá i výsledná estetika daného projektu. V rámci zkoumání se zaměřuje na technologické i přírodní fenomény, jejich statičnost i proměny. Propojuje tak jazyk vědy a kultury. Pracuje ve vyjadřovacím prostoru nových médií, kdy výslednými výstupy jsou krátkometrážní videa, experimentální grafické práce či instalace a situace. Divákovi se skrze své projekty snaží umožnit nový pohled na realitu, kterou sám vytváří buď skrze redukci určitých faktorů či skrze jejich syntézu. V koncepci projektu Magna Mutacio se věnuje pozorování transformace místa v dlouhodobém časovém horizontu, ve které je divákovi zprostředkováno sledování proměny vody řeky Tajo protékající Lisabonem v průběhu šesti let. Výsledný obraz zprostředkovává generativní algoritmus a sběr satelitních dat. Magna Mutacio tak odkrývá tajemství přírodního prostředí včetně historie místa a jeho proměn v esteticky fascinujícím dialogickém obrazu vědy a přírody.