Magdaléna Roztočilová (* 1989) se narodila v Boskovicích, žije a pracuje v Praze. Studovala na AVU malbu a sochařství pod vedením Jaroslava Róny. Absolvovala také stáže u Krištofa Kintery a Floriana Reithera. V zájmu její tvorby je především práce s hmotou a jejím tvarováním. Vytváří sochařská díla, která vychází z tradičních sochařských principů, jež autorským způsobem modifikuje, rozvíjí a nezvykle propojuje s dalšími materiály jako jsou například textil či vlna. Pracuje se sádrou a hlínou, ale i s kovem nebo umělou pryskyřicí, techniky kombinuje a postupuje často nezvykle a tím ústí její tvorba ve specificky oslovující díla. Tematicky je pro ní stěžejní ztvárnění člověka se záměrem vystihnout jeho mentální procesy. Sochy tak představují portréty a přesahují často do instalace. Stylizované portréty, které jsou často alter egem autorky, vybízí k hlubšímu zkoumání. Mentální rozpoložení, které zobrazují, vtahuje specificky nostalgicky melancholickou atmosférou přesahující až do letargie. Stavem může být blouznění nebo i transcendentální přerod, který pomyslně zobrazuje několikeré ztvárnění tváře v rámci jednoho sochařského portrétu. Stejně tak může takové ztvárnění konfrontovat s mnohovrstevnatostí psýché a inspirovat tak diváka ke vstupu do vnitřního světa. Zpodobnění různých jevení reality a hledání polohy té vlastní je pak zastřešujícím tématem autorčiny tvorby. Kromě vlastní tvorby se Roztočilová věnuje také kurátorství a je zakládající členkou studia Prám.