Michael Nosek (* 1990) se narodil v Litoměřicích, žije a pracuje v Praze. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval v Ateliéru malby III. Michaela Rittsteina. Ve škále témat, se kterými autor pracuje, se opakovaně objevuje tělesnost a emocionalita. Tělesnost, která je zobrazována buď přímo a explicitně nebo taková, která nese dílo, jež v kombinaci s tělem existuje a vyznívá. Emocionalita, výraz tváře, mimika, exprese – takové obsahy pak opisují masky, které autor vytváří, ať už míněné jako samostatný objekt či v propojení s tělem a v instalaci. Přestože maska přímo neimplikuje jak nápodobu výrazu nebo psychického rozpoložení, představena na tělu jako podstavci vytváří expresivní výjev, který přesahuje rozpoznatelnou bytost. Maska staví a zveličuje mírné v expresivní a výrazné a zároveň autentické schovává a skrývá. Mate či mění podstatu, otáčí jí a převrací, zvýrazňuje nebo akcentuje. Maska jako estetický objekt poutá pozornost, protože původní zakrývá a nahrazuje jej novým fascinujícím výrazivem a napřímo se svým divákem komunikuje v bezpečné vzdálenosti symbolické roviny, přestože může být zastrašující i děsivá. Maska halí tvář, zároveň ji diametrálně odlišuje od tváří poznaných a rozpoznatelných. Skrývá stigmatizované a v symbolické rovině akcentuje témata nežádoucího, vyloučeného, odlišného či znetvořeného.