Pavel Dušek (* 1992) se narodil v Hradci Králové, žije a tvoří v Praze. Absolvoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Michaela Rittsteina. V roce 2021 obdržel Cenu kritiky za mladou malbu. Dušek je reprezentant generace, kterou ovlivnila estetika herního prostředí a také veřejný prostor, ve kterém tvořil a dosud s ním pracuje. Městská i hráčská krajina je pro něj zásadním způsobem formativní. V dřívější tvorbě se věnoval malbě, ve které právě nejrůznější hráčské scenérie zobrazoval. Skrze další tvůrčí směřování plošnou malbu rozšířil a aktuálně se zabývá objekty z betonu či zcela nově z ocele. Betonové nástěnné objekty reprezentují jak svou přirozenou materialitu, tak malířský vstup autora, skrze který vytváří scenérie. Ty jsou vytvářené přes barevné plochy a jejich skládání či jako geometrické linie nebo rozpoznatelné objekty každodenního prostředí. Vzniká dojem jakéhosi 3D prostoru, který je zároveň v samotném objektu uchován. Tento princip rozvíjí Dušek v různých variacích, přičemž se od reliéfů s konkrétními náměty přesouvá k abstraktní rovině s důrazem na tvarosloví a struktury. Materialita je pro něj výchozím estetickým prostorem a v tvorbě zohledňuje všechny její aspekty jako jsou právě struktura, teplota či vzezření.