Pavlína Kvita (* 1988) se narodila ve Valašském Meziříčí, žije a pracuje v Praze. Absolvovala v sochařském ateliéru Lukáše Rittsteina na pražské Akademii výtvarných umění. Tvarosloví, které autorka vytváří, nese rysy intuitivního modelování, organické dynamiky, ale i striktně poskládané kompozice jednotlivých stavebních fragmentů v čisté technicistní formě. Celistvý výraz její sochařské práce pak definuje precizní zpracování materiálu a vstupování do hmoty skrze barvu. Mísení všech těchto rysů přináší kultivovanou estetickou gramatiku, kterou Kvita tříbí a neustále posunuje. Od tendence uchovat v matérii pohyb se přesouvá k zobrazování pozic a figur, které ve své dynamice vzbuzují tenzi a propojením tvarosloví a práce s barvou vzbuzují pozornost. Abstrahované vyznění jednotlivých děl obnáší konkrétní náměty, které se zabývají symbolikou vnitřního světa, řádem a jeho zákonitostmi či osobní mytologií. Postavy bojovníků či hlídačů v sobě propojují zoomorfní a antropomorfní výraz a nechávají vstoupit do sugestivního prostorového příběhu vyššího řadu, které sochy Pavlíny Kvity rozehrávají.