Pavlína Šváchová (* 1997) se narodila v Benátkách nad Jizerou, žije a pracuje v Praze. Studuje na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Intermédia I a zároveň doktorské studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Šváchová je multioborová umělkyně, která se od hlavního zájmu o šperk následně přesouvá skrze zkoumání materiálů k volné tvorbě. Důvodem je nalezení takového média, které by neslo schopnost vyjádřit myšlenku a přesto mělo estetické kvality. V rámci zahraničního studijního programu se věnovala také práci s videoartem, na kterou navázala studiem nových médií. Aktuálně se věnuje tematizování skleněných figurek, které v prostorové instalaci představila ve své diplomové práci. Její fragment je představen v tomto vizuálním portfoliu a ukazuje skleněné tyčinky tvarované u kahanu. Šváchová v této gramatice rozvíjí témata procesu, záznamu a prostoru. Autorčiným dlouhodobým cílem je osvobodit se z předem daných mustrů a dojít k nezatížené tvorbě, do které jsou bezprostředně vkládány emoce. Tvary objektů vychází z dětských kreseb, které autorka považuje za prvotní a neovlivněný projev člověka. Médium kresby užívá pak proto, že jej vnímá jako vhodný záznam pro bezprostřední vyjádření pocitů. Celý soubor čítá několik desítek figurek/objektů, ve kterých Šváchová zkoumá a analyzuje dětskou kresbu, volně se jí inspiruje a snaží se proniknout až do způsobů automatické tvorby.