Petr Kunčík (* 1981) žije a pracuje v Brně. Absolvoval na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Malba 3 pod vedením doc. Petra Kvíčaly. Kromě klasické malby se věnuje i specifické technice airbrushe nebo sprejuje přes vypalované šablony na samet. To je charakteristické pro Kvíčalovu tvorbu a činí z jeho děl rozpoznatelná. Dalším rysem jeho rukopisu je práce s ornamenty v rytmickém postupu, jejich vrstvení i prolínání a komponování do výstupu, který není vždy stranově jednoznačný. Jeho díla lze tak číst opět nově. Ať už jsou motivy naskenované nebo vystřižené obrázky, fragmenty fotografií z cest nebo stažené obrázky z internetu, v syntéze vytváří obrazovou a obsahovou soudružnost. Obsah díla, který není prvoplánově artikulovaný, vyzývá diváka k sémiotickému dekódování. Unáší jej do jakési optické iluze nastolených vztahů mezi jednotlivými prvky na obraze. Je nutno porozumět sdělení skrze analytický přístup k dílu? Je možno nechat se vtáhnout do vizuálního vyznění a souhry barev, techniky a materiálu, propojené kresbou výpalu. Estetika Kunčíkovy tvorby otevírá znakově-fantaskní svět a nechává diváka nepřemýšlet.