Radka Bodzewicz (* 1991) se narodila ve Šumperku, žije a pracuje v Praze. Absolvovala na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru sochy Jindřicha Zeithammla a grafiky Vladimíra Kokolii. Abstraktní figurální styl volně odkazuje na středověké iluminace a plně rozvíjí možnosti, které nabízí originální technika kombinující principy olejomalby, grafiky, kresby a trojrozměrného modelování v rámci augumentované reality. Náměty její tvorby jsou zejména klasická filozoficko-vědecká témata všednosti a kulturní rozmanitosti a jedná se o zpracování konkrétních děl, kterými jsou například dílo Božská komedie od Danteho Alighieriho, dílo Mýtus o věčném návratu od Mircea Eliadeho, ve kterém vizuálně pojednává archetypy a opakování či dílo Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář od Jaroslava Krejčího mladšího nebo dílo Ztracený ráj od Johna Miltona. Její vizuální styl je specifický zobrazivostí četných detailů v monumentálním celku, práce se symetrií i barevným kontrastem a obrazem jako plochou pro stavbu vrstevnatých prozaických vyjádření. Kromě média malby se věnuje také sochařských objektům v technologii 3D tisku.