Samuel Kollárik (* 1992) se narodil ve městě Bojnice na Slovensku. Absolvoval na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Malba IV pod vedením Marka Meduny a Petra Duba. Věnuje se malbě, ve které tematizuje minoritní skupiny hnutí skinheads (konkrétně jejich odnoží R.A.S.H. a S.H.A.R.P., které se vymezuje vůči rasové nesnášenlivosti a kde je násilí průvodním prvkem obrany antinacismu). Pro tyto kontroverzní náměty používá specificky výraznou barevnost, modulaci i deformaci figury a skrze mikro příběhy v námětech ztvárňuje kromě násilí také – často nečekanou – emoční vřelost, kterou dovádí až k absurdnímu vyznění. V kompozicích prolíná reálnou perspektivu s mísením prvků ve změněném měřítku, vybranými prvky zdůrazňuje právě charakteristické atributy tematizovaných sociálních skupin, které jsou ale povětšinou něčím zneklidňující – a to ať barevností, měřítkem nebo modifikací. Vkládáním specifických iracionálních prvků vytváří svůj rozpoznatelný vizuální styl a zároveň témata, která jsou pro něj osobně palčivá, staví do odlehčeného pole, ve kterém se s nimi lépe vypořádává jak samotný autor, tak i divák. Jednotlivé náměty mohou vyznívat humorně, častokrát na hraně, kdy divák sám přesně neví, jak moc je situace v obraze závažná nebo komická. Toto autorovo balancování je specifickým napětím, kterým vkládá do svých děl až poťouchlou náladu a které z Kolláríka činí autora vážných témat dováděných k hraně absurdity i komična.