Stanislav Ondruš (* 1995) žije a tvoří v Bratislavě. Studoval v ateliéru Grafiky Zbyňka Janáčka Fakulty umění Ostravské univerzity, absolvoval magisterské studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru Malba III Rastislava Podhorského. Ve svém tvůrčím přístupu vychází z grafických technik, které aktuálně skrze vlastní vyvinuté technologie rozvíjí do hutnějšího malířského vyznění. Abstraktní podoba jeho děl se zaměřuje na zachycování přítomného okamžiku a jeho zastavení – zastavování. Zaznamenává kontemplaci v přítomnosti ve zvolené barevné škále, která se v jeho určité tvůrčí etapě rozvíjela hlavně v modrých a zelených odstínech. Ty z hlediska psychologického působení nabízí co možná nejhlubší ponor do vizuálního díla. Téměř kaligrafický přístup k zanášení barvy na plochu plátna evokuje spíše kresbu než malbu a tento minimalistický přístup tak dovoluje divákovi ustavičně sledovat již vpité tahy štětce do plátna ve své jedné cestě tahu. Divákovo oko je vedeno od začátku doteku štětce k ploše až k odejmutí nástroje z plátna, s možností vnímat zrychlení i zpomalení v procesu tvorby – dle kresebné stopy autorova záměru. Snaha zpomalit čas, zpřítomnit prožívání skrze tah štětce, nekomplikovat, ale naopak zjednodušit výpověď lineárního pohybu – to jsou vlastnosti, které Ondrušovo dílo divákovi předává a vytváří tak estetický náhled na přítomný okamžik.