Veronika Landa (* 1979) žije a pracuje v Praze. Absolvovala v Ateliéru malířství II Vladimíra Skrepla. Přes vypořádání se s klasickými technikami kresby a malby rozvinula svébytné figurální pojetí. Atributy jako linearita, zdánlivá jednoduchost a specifické vystavění figury v jejích obrazech jsou propojeny s precizním přístupem k technice a jejím kombinacím s důrazem na vycizelování všech prvků její autorské výrazové gramatiky. Lidská figura je námětem takřka každého jejího díla, nese charakter a přenáší příběh. Postavy specifické anatomie i barevného ztvárnění působící bezprizorně, solitérně či odpoutaně od přítomnosti, jsou nositeli rozličných odkazů, emocí i postojů. Zdánlivě křehcí a pochroumaní jedinci jsou vytrvalými bojovníky nejrůznějších situací. Vytvořený svět z namalovaných postav utváří autorčinu dlouhodobou výpověď, ve které se skrze tyto entity vypořádává s nejrozmanitějším spektrem osobních i kolektivních prožitků. Podobnost tvorby s art brut, nalézání a komponování v anti-estetickém přístupu, inklinace k protichůdnosti a disharmonii či ignorace trendů, mísená s velkou dávkou intuice i automatické tvorby, je specifickým rysem tvorby Veroniky Landy, která s určitou nadsázkou i svébytným nebo dokonce drsným humorem reaguje na vypjaté situace i citlivé lidské zkušenosti.