Veronika Kudláčková Psotková (* 1981) se narodila v Opavě, žije a tvoří v Lounech. Absolvovala Ateliér sochařství I pod vedením Michala Gabriela na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Je stylově konzistentní autorkou a dlouhodobě se věnuje figuře, ať už v solitérním postavení nebo v site-specific instalacích. Sochy vytváří z drátěných rabicových sítí, ze kterých šije buď samostatné objekty nebo pracuje s figurativními scenériemi. Přestože jsou figury velkých rozměrů, lehkosti jim dodává odlehčení skrze technické zpracování se záměrnou snahou figury doslova odhmotnit. Autorčiny instalace reagují na konkrétní výstavní prostor nebo exteriér, kdy figury vychází z realistického principu a naddimenzovaného měřítka. Objekty jsou nositely obecných lidských i osobních situací, glosátory každodenních momentů. V propojení s realistickou figurací vytváří Psotková specifický imaginativní svět, ve kterém figury levitují nebo se vznáší a přináší tak divákovi nedosažitelnou touhu souznít s figurami, jenž jsou formálně soudružné s podobou lidského těla, ale se schopnostmi člověku nevlastními. Další vrstvou site-specific instalací je nejen citlivost a práce s konkrétním prostorem, ale také barvení scenérie skrze umělá světla, jež pro dané instalace vytváří specifickou atmosféru. Ta akcentují strukturu i objem, nechávají vyznít jednotlivé figury skrze stíny a průsvity. Evokace hlubinného ponoru či levitace v kontemplativním rozpoložení jsou jedny z imaginativních světů, které divák pak s úžasem pozoruje a do kterých by se sám přál ponořit, díky nim ale může nekonečně toužit.