Zdeněk Trs (* 1985) se narodil v Liberci, žije a pracuje v Praze. Studoval na pražské UMPRUM v Ateliéru skla prof. Vladimíra Kopeckého a absolvoval na pražské AVU v Ateliéru klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana. Minimální barevnost, geometrické tvary a modelace světlem a stínem – to jsou stěžejní atributy díla Zdeňka Trse, jež jsou v jeho tvorbě zastoupeny. Trs vychází z klasické malířské techniky a obsahově se přiklání k optickým klamům, ale i k barokní ikonografii, jež z jeho prací činí současná kontemplativně vyznívající plátna s důrazem na precizní malířské provedení. Minimalismus předvedený v optických klamech s geometrickým základem činí z děl univerzální vizuální jazyk. I přes zdánlivou jednoduchost či srozumitelnost rozechvívají Trsova díla hru pochybnosti a úžasu, ve které divák tápe a pokouší se nalézt základní pilíře, jakési počáteční body obrazu. V syntéze optického klamu, minimalismu a hyperrealismu ale jen stěží nachází cosi jako počátek či konec – pro celistvý vjem díla je nutné přijmout autorovu hru, v níž neodkrývá divák obsah postupně, ale v jednu chvíli a naráz. Intenzita Trsových děl tkví právě v celistvosti zastoupené v precizně ztvárněném minimalismu, v jakémsi iluzivním beztvarém bezčasí.