Zuzana Lazarová (* 1986) se narodila v Liberci, žije a pracuje v Praze. Vystudovala teorii a dějiny umění na Masarykově univerzitě a fotografii na FAMU. Kromě výtvarné tvorby se věnuje i tvorbě básnické. Její volnou vizuální tvorbu ovlivňuje nazírání skrze principy surrealismu. Věnuje se také portrétní fotografii a dokumentuje prostředí divadla. Autorské fotografické soubory čiší výraznou výtvarností, která převyšuje nad popisností a informativností, jež je médiu fotografie v základu vlastní. Lazarová s médiem fotografie nepracuje tradičně, experimentuje a vytváří vizualitu, která mísí prvky konkrétního s abstraktním, uchopitelné s nevyřčeným, překrývání s inverzním mícháním barev. Její nejnovější soubor Zkamenělé slunce II napovídá svým názvem určité konkrétno, jež je v cyklu obsaženo, výtvarná poloha nechává divákovi dostatečný prostor pro vnímání skladby barev i tvarů. Jakési nespočetně let formující se útvary zachycené za lomu světla v neznámé denní době, odkaz ke zkamenělinám přírodnin a propojení organických tvarů s estetikou digitálního média a vizuality. Křehkost i pomíjivost zachycená ve svých fragmentech a úměrně schovaná v celistvém ztvárnění, vytváří z každého díla tohoto souboru samostatný obraz, jež ponouká ke zkoumání či jen k vnímání libosti složené z tvarů, hran, barev a jejích odstínů.