Tvary pohybu

Tvary pohybu

Vzdorování je pohybem takových autorů, jež potřebují vyjádřit kritický postoj, vystoupit z půdy, jež nepřináší možnost nových mentálních výpěstků a v neposlední zmínce také nepřijímají to samozřejmě předkládané. Výstava Jiřího Načeradského Době navzdory je reprezentací tvůrčího motoru malíře, jenž by předjel svou dobu, kdyby ho nezastavila.

Tags: , , ,