Poslední recenze v tisku?

Poslední recenze v tisku?

Hynek Alt je neodmyslitelnou součástí prostoru současné fotografie. Jeho uvažování o tomto médiu je založeno na posouvání hranic a skrze své projekty pracuje s fragmenty a principy fotografie, které se stávají pilíři jeho uměleckých projektů. Svůj přístup potvrzuje i v nejnovější výstavě Tomorrow Never Knows připravené pro Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.

Tags: , ,