Není to skutečnost, ale mohla by být?

Není to skutečnost, ale mohla by být?

Antropocentrické paradigma v současnosti konfrontuje mimo-lidská zkušenost. Posthumanismus pomalu vytlačuje člověka z jeho středové pozice v pojetí vesmíru a o slovo se nově hlásí další aktéři, ať už z oblasti přírodních procesů či z technologické sféry. Není to (zatím) konec člověka, ale jeho rekonceptualizace v moři nových přístupů a poznatků.

Tags: , , , ,